Godt arbejdsmiljø kurerer det meste

Fornuftigt at få lavet en sundhedsprofil engang om året, mener BST

AARS:Et godt arbejdsmiljø kan ifølge Kåre Warberg bære meget. Sammen med Susanne Sørensen har han været Vesthimmerland BST's folk på den omfattende sundhedsprofil, Aars Kommune har fået lavet blandt sine små 1000 ansatte. Og konklusionen er ubetinget, at i hvert fald arbejdsmiljøet ved Aars Kommune er godt. Dermed er Aars Kommune allerede et godt stykke ad vejen, når det gælder om at overvinde vanskeligheder på arbejdspladsen. - Vores erfaring er, at hvis arbejdsmiljøet er dårligt, så er medarbejderne også tilbøjelige til at tåle mindre, forklarer Kåre Warberg. Omvendt... Hvis man har det godt med kollegerne og cheferne, så vægter man, som de ansatte i Aars Kommune, smerter i skuldre og nakke og stress mindre i det samlede billede. Overordnet er der ikke de helt store overraskelser i sundhedsprofilen fra Aars Kommune, vurderer Kåre Warberg. I betragtning af, hvor glade kommunens ansatte er for deres arbejdsplads et undrede det dog, at et af de store ønsker fra de ansatte var redskaber til at håndtere konflikter. - Det fandt vi umiddelbart var ulogisk. Ved nærmere eftertanke fandt Susanne Sørensen og Kåre Warberg to forklaringer. Dels undgår kommunalt ansatte ikke at stå over for konflikter med mindre tilfredse borgere. - Men det ligger også i tiden, at folk er interesserede og gerne vil lære noget om konflikthåndtering, pointerer han. Samtidig synes han, at det er en glimrende ide, at Aars Kommune giver sine medarbejdere en række tilbud om f.eks. at gå på træningscenter eller lignende med tilskud fra kommunen som arbejdsgiver. - Og af flere grunde er det også godt at gøre det med en vis brugerbetaling. Både for at undgå misundelse som offentligt ansat og for at sikre, at tilbudene bliver benyttet af dem, der har brug for det. En sundhedsscreening eller en sundhedsprofil om man vil, som den Aars Kommune har fået foretaget, kan kommunen - og i øvrigt alle andre virksomheder - med fordel foretage en gang om året, mener Kåre Warberg. - En tradtionel medarbejdersamtale kan ikke det samme, som som en spørgeskemaundersøgelse, mener han. - Spørgeskemaundersøgelsen giver mulighed for at komme bredere rundt, og frem for alt kan vi bruge svarene i en opfølgning til at gå ind og spørge mere direkte de steder, hvor det viser sig, at der måske har været problemer. Han er overbevist om, at en sundhedsprofil er en rigtig god ide. - Men det kræver, at medarbejderne på forhånd har fået at vide, hvad oplysningerne skal bruges til. Hvis medarbejderne ved, at arbejdsgiveren laver undersøgelsen ud fra et ønske om at forbedre forholdene på arbejdspladsen, så er det et plus, for så oplever de, at arbejdsgiveren tænker på dem, påpeger Kåre Warberg.