Lokalpolitik

Godt at borgerne blev hørt

Alle kunne være tilfredse med den klare afgørelse, da borgerne i Nørager Kommune endelig blev spurgt om, hvilken kommune de vil høre til efter kommunalreformen.

Med godt 2000 stemmer på Rebild og knap det halve på Vesthimmerland fik flertallet i kommunalbestyrelsen opbakning til sin beslutning om at gå mod nord frem for med vest. Kun de to vestligste sogne, Binderup og Kgs. Tisted, kunne mønstre et flertal for Vesthimmerland. Afstemningen i sig selv var samtidigt en sejr for den lokale Demokratigruppe, der indsamlede 1700 underskrifter på ønsket om at høre borgere. Ganske uforståeligt for de fleste valgte kommunalbestyrelsen alligevel at ignorere det ønske, som havde fået opbakning fra omkring 40 procent af kommunens indbyggere. Thorkild Simonsen var langt mere lydhør, da han blev sendt ud af indenrigsministeren. Naturligvis burde borgerne spørges, når så mange have ønsket det - og især i et område, der faktisk kunne gå i tre retninger med Mariager Fjord som den tredje mulighed. Den havde de fire fjordkommuner så i mellemtiden afskåret. Argumentet med, at det kunne gå galt med tre valgmuligheder - som var det vigtigste for oprindeligt at afvise en afstemning - har på intet tidspunkt været godt. I såvel Fjerritslev som Sæby har borgerne sagtens kunne forholde sig til en sådan problematik ved at anvende prioriterede stemmer, og naturligvis havde det også kunne ladet sig gøre i Nørager. Det må efterlade en lidt bitter eftersmag, at de lokale politikere havde så lidt tillid til vælgerne. Når dét er sagt, så kan det sagtens vise sig, at den løsning, kommunalbestyrelsen valgte og nu har fået opbakning til, vil være til stor gavn for Nørager. På forhånd havde de færreste forestillet sig en sammenlægning af Støvring, Skørping og Nørager, men den nye Rebild Kommune får med sine 27.000 indbyggere en fornuftig størrelse, og med såvel motorvej som Rold Skov-komplekset har den et godt udgangspunkt. Samtidig betyder den nye grænsedragning ikke, at alt samarbejde på tværs skal stoppe. Også de nye større kommuner vil have behov for at løse opgaver i fællesskab - hvor eksempelvis Nørager og Aars kan bære fælles gode erfaringer med i deres nye storkommuner.