Godt at den Internationale skole fortsætter

Thomas Kastrup-Larsen Byrådsmedlem (S) Holbergsgade 22: REDNING: Der har gennem den seneste tid været meget debat om, hvorvidt den internationale skole skulle lukke, efter at Klostermarksskolen ikke længere ønskede at drive den. Nu har Skipper Clement skolen heldigvis taget den internationale skole til sig, og givet tilsagn om, at gå helhjertet ind i arbejdet med, at skabe en stærk og levedygtig international skole i Aalborg Kommune. Der skal ikke herske tvivl om, at det er meget vigtigt for Aalborg at have en international skole. Det kan være svært at tiltrække nye attraktive internationalt orienterede medarbejdere til specialfunktioner i Nordjyske virksomheder, hvis man ikke kan tilbyde et tilfredsstillende skoletilbud til de børn som medarbejderne tager med sig. Derfor en den internationale skole en af forudsætningerne for at vi kan skabe større vækst og flere arbejdspladser i det nordjyske. Derfor skal både Skipper Clement skolen og de sponsorer som f.eks. Spar Nord Fonden som udover Aalborg Kommune, har været med til at sikre den nødvendige økonomi og de nødvendige rammer for, at den internationale skole kan fortsætte i Skipper Clement skolens regi. Det er dejligt at se, at erhvervslivet og det offentlige kan trække på samme hammel når det virkeligt gælder.