Videregående uddannelser

Godt at flere får en uddannelse

Lige nu rammer den økonomiske krise dybt. Men en af de meget opløftende nyheder er, at krisen har været med til at motivere mange flere unge til at starte i gymnasiet. på en erhvervsuddannelse og på en videregående uddannelse.

Det er afgørende for at ruste Danmark til at skabe ny vækst og beskæftigelse, så vi kommer ud af krisen. Vi har nemlig brug for langt flere med uddannelse. Og det gælder al uddannelse. Flere håndværkere, flere lærere, sygeplejersker og pædagoger, flere ingeniører, flere økonomer mv. Virksomhederne efterspørger veluddannede medarbejdere inden for alle brancher. Hvad der bliver langt mindre brug for, er ufaglærte jobs i Danmark. Vi står derfor overfor en gigantisk uddannelsesopgave, som regeringen har som et hovedmål at løfte. Lad os derfor kigge en gang til på de meget opløftende nye tal, der er kommet fra den såkaldte profilmodel. Langt flere unge er de senere år gået i gang med en uddannelse. Faktisk er så mange unge gået i gang med en uddannelse, at 90 procent af de unge, der forlod 9. klasse i 2010, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse og 54 procent forventes at gennemføre en videregående uddannelse. Vi har haft en fælles målsætning blandt folketingets partier om, at mindst 85 procent af de unge skulle gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010. Det mål er nået nu - i statistikken. Vi har et fælles mål om at mindst 95 procent skal have en ungdomsuddannelse i 2015. Vi er godt på vej. Og målet om, at vi i 2015 skulle have mindst 50 procent af de unge med en videregående uddannelse, er allerede nået nu. Derfor har regeringen øget målet, så 60 procent af de unge skal have gennemført en videregående uddannelse i 2020. Men det forudsætter også, at vii fællesskab udvikler alle uddannelserne, så de unge mø-der uddannelser af høj kvalitet, så alle - uanset baggrund - gennemfører. Her har vi en særlig opgave i at ændre uddannelsernes indhold, så de også er et godt tilbud til unge, der ikke har forældre, der kan hjælpe dem, dvs. unge fra de såkaldte uddannelsesfremmede hjem, hvor frafaldet er for stort. Vi har stadig en udfordring i at udvikle undervisningsformer, så drengene ikke falder fra i så stor stil, sådan som vi ser det nu. Den opløftende ny-hed er, at unge med anden entnisk baggrund og især pigerne klarer sig bedre og bedre gennem uddannelserne. Vi vil i den kommende periode tage en række initiativer for at løfte uddannelsernes kvalitet: en reform af folkeskolen med bl.a. læseløft, to-lærerordning og kombinere praktik og teori. Vi har i finansloven styrket erhvervsuddannelsernes grundforløb og bl.a. indført et loft på max 28 elever i klasserne i gennemsnit for årgangen. Vi vil indføre en ny fleksuddannelse for de unge, der ikke kan gå den direkte vej gennem uddannnelserne. Og vi vil indføre so-ciale taxametre, så uddannelserne får bedre muligheder for at give uddannelse til alle.