Skattepolitik

Godt at forslag ikke kom med

Dansk landbrug afleder ca. 180.000 job i Danmark. Fødevareerhvervet har en nettoeksport på op mod 40 milliarder kroner årligt, og fødevareerhvervet er den største vidensklynge i det danske samfund.

Landbruget og fødevareerhvervet er således helt afgørende for vores samfund og for vores muligheder for at fastholde beskæftigelsen i den afmatning, der globalt finder sted. Derfor er jeg også overordentligt tilfreds med, at regeringens skatteudspil ikke medtog de alt ødelæggende forslag, som kommissionen havde stillet i forhold til landbrugserhvervet. Den latterlige prutteafgift, afgifter på kvælstof med videre ville virke så konkurrenceforvridende, at det ville koste os alt, alt for dyrt. Landbruget skældes helt urimeligt ud i den offentlige debat og ofte udtaler organisationer og enkeltpersoner sig utroligt negativt om landbruget. Situationen er imidlertid den, at landbruget er et af de erhverv, der har brugt allerflest ressourcer på at gøre deres produktion mere miljørigtig. Sammenlignet med udlandet er dansk landbrug meget skånsomt i forhold til dyr og miljø. Der skal naturligvis forsat stilles krav til erhvervslivet. Det gør vi også i Venstre, men i mit arbejde som fødevareordfører er det afgørende for mig at skabe nye miljørigtige udviklingsmuligheder for landbruget ikke afvikling. Derfor er jeg også særligt glad for at regeringen har lyttet til de indsigelser, der har været overfor kommissionens skævvredne forslag, som ville have belastet landbruget og enkelte særligt en nordjysk virksomhed, Aalborg Portland helt urimeligt. Regeringen arbejder på en egentlig strategi for Grøn Vækst. I den strategi er det for mig centralt, at krav ledsages af muligheder. Det betyder f.eks. at vi skal styrke landbrugserhvervet som energileverandør. Ikke mindst Nordjylland er sårbar overfor indgreb overfor fødevareerhvervet, da rigtigt mange nordjyder henter deres indkomst netop dér. De, der mener, at vi bare skal pålægge erhvervslivet mange ekstra byrder skylder at fortælle, hvor de vil finde beskæftigelse til de mange, der mister deres job.