Godt at nogen gør noget for folkesundheden

MOTIONSCENTER:Endelig blev der langt om længe givet grønt lys for et kommunalt tilskud til genhusning af motionscenteret i Mou. Som næsten alle bekendt startede Mou I.F. op i lokaler i den del af Mou Skole, der måtte lade livet, da der er påbegyndt plejehjemsbyggeri på stedet. Mou I.F. fik dengang at vide, det kun var midlertidigt, at de kunne være der, men tog chancen alligevel . Godt at der nogen, der tager initiativ til at forbedre folkesundheden. Det viste sig også ret hurtig, at der var stor interesse for motionscenteret, derfor har kommunen også en moralsk pligt til at hjælpe de frivillige foreningsledere, der af egen fri vilje påtager sig det arbejde, det er at starte noget sådan op. Det gælder også i andre sammenhæng, hvor frivillige har overskud til at gøre noget for andre, uanset om det er sport, spejder eller noget i den retning. Der bliver i vore foreninger ydet en kæmpeindsats, uden de, der påtager sig et sådan ansvar, får nogen nævneværdig betaling for det, nærmere tværtimod. Det er i hvert fald ikke noget, der giver egen økonomisk vinding. Derfor er det kun beklagelig at sagen om motionscenteret har været så længe undervejs, men jeg håber ikke, at lederne i Mou I.F. har tabt modet, for det er projektet for godt til. Forhåbenlig får Tage Stevnshoved også øjnene op for det - og glem så alt om det med, at det er konkurrenceforvridende. I Aalborg Kommune har folkeoplysningsudvalget bevilliget 300.000 kr. som foreninger kan søge til at etablere motionsfaciliteter for, derfor skal vi ikke bremse vore frivillige ledere, når de får en god ide, det har vi faktisk ikke råd til at lade være med. De skal tværtimod ydes den nødvendige støtte, som de har fortjent.