Godt at skifte fra lille til stor skole

Forælder oplevede skiftet fra Visborg Skole til Hadsund Skole positivt

VISBORG:Da byrådet i Hadsund for tre år siden lukkede den lille skole i Visborg, tog nogle forældre initiativ til at danne en friskole i Visborg. Andre valgte at melde deres børn ind i Hadsund Skole. Blandt dem var ægteparret Else Moustsen og Jens Lund, Visborg. Og det har de aldrig fortrudt, forstår man på Jens Lund. - Som forældre har vi ikke fortrudt det et øjeblik. Vi har to piger, der dengang gik i klasser på Visborg Skole med 11 og 12 elever, og det er for småt. Enten er du ude eller også er du inde i sådan en lille klasse. - På Hadsund Skole er klasserne større (gennemsnitligt på 24 elever, red.), og der er der altid nogen, du kan snakke med. - Kan du ikke med den ene i klassen, kan du med den anden, siger Jens Lund. Hans ældste datter begyndte i 7. klasse på Hadsund Skole, den yngste i 5. klasse. Set i et tilbageblik synes Jens Lund ikke, at hans børn har mistet noget ved at skolen i Visborg lukkede. Og så var der jo heller ikke længe til, at pigerne alligevel skulle gå på Hadsund Skole, fordi Visborg Skole ikke havde overbygning. Jens Lund var fortaler for at bevare Visborg Skole. Men da byrådet lukkede den lille skole, ønskede Jens Lund og hans hustru altså ikke at bruge friskolen. - Hvorfor betale for noget, man får over skatten? Jeg brød mig heller ikke om, at vores børn skulle være forsøgskaniner på en helt ny skole, forklarer han. God modtagelse Jens Lund sad i skolebestyrelsen på Visborg Skole. Han var med, da der - i forbindelse med skolelukningen - blev sammensat en ny skolebestyrelse. I den sad fem forældrevalgte fra Visborg og syv fra Hadsund. - Vi blev taget rigtig godt imod af Hadsund Skoles bestyrelse. Kontakten var der fra dag ét, og vi var med, da der skulle ansættes ny inspektør på skolen, fremhæver Jens Lund. Farlig skolevej I Visborg bor familien Lund/Moustsen lige over for den gamle skole. Det var nemt for børnene lige at smutte over på deres skole. Nu har de to en halv kilometer til Hadsund Skole, og vejen tilbagelægges på cykelsti. - Det eneste der ikke er optimalt ved Hadsund Skole er cykelstien. - På den ene side er der en ti meter lang skråning ned til nogle små hegnspæle af jern. - Falder du derned, bliver du spiddet, gør Jens Lund opmærksom på.