Godt bud på generationen

ROMAN Benn Q. Holm: "Album" Christian Kampmann beskrev med sin serie om familien Gregersen både en families historie, belyst gennem de forskellige søskendes synsvinkler, og en række normers opløsning i årene fra 1954 til1974. Omkring disse år, nærmere bestemt 1971, tager Benn Q. Holm fat for så at føre en ny generation gennem de næste 30 år og belyse dens mennesker og det danske samfund gennem forskellige synsvinkler. Lagt hos henholdsvis drukkenbolten, horekarlen og fidusmageren Vilhelm Rolsted og hans hjemmegående Musse, der rejser til Spanien på deres aldrende dage, den aflægs landmand Kristoffer Olufsen og hans kone Johanne, der sælger deres gård til sommerhusudstykning, og typografen Preben Lund og hans hjemmegående Kirsten Lund - og så deres børn. Det betyder, at der sker en konfrontation gennem de forskellige synsvinkler, hvor børnene konfronteres og krydser hinandens veje. I alle de tre hjem er der tale om et borgerligt familiemønster med en mere eller mindre fast sammentømret kernefamilie. Her viser kvinderne sig i den ældre generation som en slags garanter for, at familien var en helhed med et solidt fællesskab. For dem ligger tilværelsens mening i familien. Kernefamilien er fællesskab. Manden er mere lebendig, men mønstret er over alt patriarkalsk. Med den næste generation ser det anderledes ud. Her forholder man sig ganske frit til normer og ægteskabelige spilleregler - børnene har et utal af forhold og børn i og uden for forholdene. Nogle slipper godt fra det, andre, som overleveren Lars Rolsted, der på grund af et eneste uheldigt samspil, bliver den store taber på alle områder, og hans søster Tess, den store hævner og maneater, hvis drømme om at blive stewardesse kun imødekommes på togstewardesseplanet. Jon Olufsen, hvis far er professor på AUC, er vokset op i et marxistisk orienteret hjem, og hans drøm er at ville være åh så god, så han arbejder bl.a. for Læger uden grænser, men han er en drømmer, og ender skråt ud i det blå. Holm er realist i sine beskrivelser, og han kender sin tid bedre end de mennesker, han beskriver. De har en tendens til at blive typer. Her er massevis af druk, seksualitet og kærlig kropskontakt. Især er det seksuelle samvær prioriteret højt. De fleste scener ender trivielt nok efterhånden med en sådan. Det banale højdepunkt er, da Martin går i seng med sin tidligere flamme, Gertruds mor. Mest gods er der i typografens børn: Martin får succes som forfatter og alt, hvad hjertet kan begære: en smuk kone (Katja fra Rolsted-familien), og så står han for en af dansk litteraturs store beruselsesscener, som fører ham ud af det ene forhold og ind i det andet. Han er sammen med Katja bogens vinder og dermed dens højeste norm. Men hvad er der bag succesen? Tomhed - tomhed, oplever han selv. Men hvorfor er de højeste norm? Hvorfor klarer de sig igennem? Er det en tilfældighed? Ligesom det er en tilfældighed, der bringer den sympatiske Lars ind på en deroute? Men disse indvendinger må ikke skjule, at Holms roman er et udmærket bud på en generationsroman. Det hele er her jo. Jens Hennebergkultur@nordjyske.dk Benn Q. Holm: „Album", 572 s., 350 kr., People"s Press