Godt en million kroner til Aalborg Sygehus

GAVEREGN:Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater for 66,5 mio. kr. I Region Nordjylland blev uddelt legater til Aalborg Universitet - inkl. afdelinger i Esbjerg, Ballerup og København - støtte til Aalborg Sygehus, støtte til kulturelle og kunstneriske formål, støtte til organisationer og foreninger samt andet. Vi bringer her en oversigt over uddelinger til Aalborg Sygehus og i de følgende dage vil vi bringe oversigt over andre bevillinger. Til forskning på Aalborg Sygehus er Læge Michael Skjelbo Nielsen, Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling, bevilget 496.463 kroner til undersøgelse af fiskeoliers påvirkning af leukotriensystemet. Ny forskning tyder på, at omega-3 fedtsyrer hæmmer udviklingen af åreforkalkning via en hæmmende effekt af leukotriener, der kendes som irritationsfremkaldende stoffer. Projektet forventes at kunne bidrage til forståelsen af fiskeoliers rolle for udvikling af åreforkalkning, og dermed kunne bidrage til bedre behandlingstilbud for patienterne i fremtiden. På Klinisk Genetisk Afdeling er Forskningsoverlæge, Ph.D. Lone Sunde tilgodeset med 242.500 kroner til projekt "Family history of colorectal cancer and the influence on cancer risk, mortality an surveillance". Inden for tyk- og endetarmskræft findes der en kendt arvelig form for kræft, men litteraturen på området tyder på, at der også findes andre former for tarmkræft, der kan være arvelig. Danske læger anbefaler derfor en forebyggende kikkertundersøgelse til raske patienter med nære slægtninge, der har fået konstateret kræft i tyktarmen. Projektet vil ud fra et datamateriale på 1.200 patienter, be- eller afkræfte om de angivne risici for anden arvelig tarmkræft end den i den kendte litteratur er korrekt. Til Hæmatologisk Afdeling -Forskningsafsnittet, Professor, Overlæge, dr. med. Hans Erik Johnsen, er bevilget 183.500 kroner til korterevarende gæsteprofessorbesøg af den udenlandske professor Martin Perez-Andres, der bl.a. vil bruge opholdet til at medvirke til en opkvalificering af laboratoriets kompetencer vedrørende cellesortering. Desuden har Sygeplejefaglig direktør Vibeke Deding, Sygehusledelsen, modtaget 125.000 kroner til medfinansiering af udenlandske aktiviteter målrettet forskningsaktive sygeplejersker i 2012; og på Reumatologisk Afdeling er Læge Jens Lykkkegaard Olesen tildelt 40.700 kroner til forskningsprojekt om ændret behandlingsforløb for patienter med betændelse i knæskalssenen, også kendt som "springerknæ".