Turisme

Godt for turismen, når det går i fisk

Satsning på fiske-kampagne skal åbne turisterne øjne for vore stærke råvarer

TOPPENAFDANMARK:For den skandinaviske turist er det ikke så afgørende om campingvognen placeres i Løkken, Skagen eller Sæby. Det, der betyder noget, er at placeringen sker i Lysets Land, som Toppen af Danmark har valgt at profilere sig under. For norske og svenske turister har en særlig forkærlighed for kontinentets top. Det indikerer alle de undersøgelser, som Toppen ad Danmark har foretaget. Og derfor vil paraplyorganisationen også fortsat markere sig som selvstændig destination i forhold til vore svenske og norske broderfolk. Og bestyrelsen bag Toppen af Danmark kan se frem til tre interessante turist-år - interessante, fordi man nu kan måle på, om den ekstraordinære indsats, der er sket på markedsføringsområdet, også giver klavs i turisterhvervene. Handlingsplanen og budgetterne bag den blev godkendt i Toppen af Danmarks kommuner i efteråret, og som status er i øjeblikket er der god grund til at antage at turismeerhvervets satsning, som faktisk er øget fra 600.000 kroner til hele 1,5 millioner kroner, også giver pote. Det er nemlig ikke de skandinaviske turister, der svigter Nordjylland i øjeblikket. Markedsføringen af Toppen af Danmark skal bæres af det forhold, at råstoffet er i særklasse. Opgaven er dermed at sikre, at strandene er renholdte hele året rundt, at sikre at badevandets kvalitet er i topklasse og lægge op til aktiviteter, der er en naturlig følge af vores placering med vand på begge sider. Derfor er der et klart link fra kampagnen om Lysets Land til det nye projekt, der tager afsæt i Toppens af Danmarks tilknytning til havets frugter - ikke mindst fisken. - Vi har et klart ønske om at give vores turister en dybere forståelse for fiskens og fiskerierhvervets betydelig position. Derfor har vi lavet en turistintroduktion til Toppen af Danmark - fiskens land, siger Pauli Jørgensen, der forestår Toppens af Danmarks sekreatariat. Fiskeriet har 7000 års tradition bag sig. På mange bopladser i det nordjyske er der synlige beviser på, at der har foregået en egentlig fiskeri på det tidspunkt, idet der i udgravede bopladser er fundet fiskekroge skabt af ben. I dag er fanges fisken med andre redskaber, men det ændrer ikke ved kvaliteten i de landede produkter. - Det har vi ønsket at tydeliggøre overfor vor turister, som foruden en guide til kulinariske fiskeoplevelser også får en interessant fiskekogebog - og en række faktaoplysninger, siger Pauli Jørgensen. Faktaoplysningerne understreger således at Danmark er EU's største fiskerination og at 90 procent af landingerne i Hirtshals og Strandby sendes direlte videre til eksport. Men nok så vigtigt, så fortæller brochurematerialet også om, hvor man kan møde fisken, hvis ikke lige det er på resturationens bord. Der er oplysninger om fiskeri ved åer og søer og der er en fin guide til de mange arrangementer, man kan deltage i i løbet af sommeren med særlig fokus på fisk. Lystfiskertture for voksne og for børn. Der er turist-auktioner. Der er skoling i fiskeri fra stranden. Der er fiskefestivals både på øst og vestkysten, fiskeaftener, kokkekonkurrencer og meget mere. Så det kan reelt vær ganske godt, at lade tingene gå i fisk, når det er en råvare, vi kan bryste os af. Og så behøver man ikke at være turist for at være med.