Hals

Godt foredrag om Bratskovs historie

HALVRIMMEN: Museumsinspektør Ketty Johansson har besøgt det gamle bibliotek, hvor hun fortalte 25 tilhørere om Brat Skov og landbrugsreformerne i tiden efter 1788. Ketty Johansson, der er daglig leder af Sundbysamlingerne, er opvokset i Bonderup, og hun kan ikke skjule sin interesse og begejstring for landsdelens egenart. Når hertil kan føjes, at netop landboreformerne var et led i hendes afgangsprøve fra universitetet, og at hun senere har specialiseret sig i husmandsbevægelsens historie omkring Kokkedal og Bratskov, finder man vel her en væsentlig forklaring på den sprudlende vitalitet, hvormed hun holdt forsamlingen i ånde. Hendes beretning begyndte i 1784, da den unge fynbo Ole Tønder Lange købte Bratskov. Det var med sine 71 tønder hartkorn en af Nørrejyllands største herregårde, som tillige havde tilknyttet flere kirker, der skulle svare tiende. Det blev en særdeles spændende epoke. Stavnsbåndets ophævelse i 1788 satte skub i landbrugsreformerne, og Ole Langes interesse for afvandingsprojekter fik blandt andet betydning for Nørrreøkse sø i 1802-1804. Trods udbredt, økonomisk krise som følge af den franske revolution, Englandskrigene og senere statsbankerotten i 1813, investerede han bl.a. i Hals Ladegård og et par virksomheder i hovedstaden. Gennem årene var han uafbrudt involveret i processer med både præster og degne, og med sine fæstebønder, som ellers havde forholdsvis gode kår på grund af Ole Langes gode ideer. I 1809 afhændede han Bratskov til nogle "gårdslagtere", og godset blev opløst og har ikke siden været bæredygtigt. Ved siden af denne malende beskrivelse af Ole Tønder Lange, der døde i 1814, gennemgik Ketty Johansson udførligt landboreformernes betydning for og indflydelse på bøndernes og husmændenes dagligdag og levevilkår. Det interessante foredrag blev suppleret med dejlige filmoptagelser fra Bratskov og Kokkedal. Ketty Johanssons næste, lokale opgave bliver åbningen af Lokalhistorisk forårsudstilling i Skovsgaard Idrætscenter på lørdag. nck