Godt gået af VK-regeringen

ØKONOMI:Vi stemte på H. C. Hansen, fordi han modsat Anker Jørgensen varetog samfundets hensyn, ikke LO's. Anker J.'s udgifter a la S-SF medførte devalueringer og økonomi på afgrundens rand. Nyrup kunne ikke stoppe indvandringen af ikke-erhvervsduelige, som har kostet over en halv billion kr. De var dyre bekendtskaber. Helmuth Zickert (S) vrøvler (27.12. og 4.1.) om, at skattenedsættelserne årligt har kostet 50 mia. kr. årligt uanset de er fuldt finansieret. Topskatten på 15 pct. indbragte før 18 mia. kr. årlig, og skattesatsen er kun nedsat fra 62,28 til 56 pct. - altså rent vrøvl. Med verdens højeste skattesatser og offentlige sektor er der noget at reducere. S-SF's millionærskat vil kun indbringe 0,8 mia. kr., og intet hvis fem pct. af dem med millionærindtægterne emigrerer. Nyrup overtog en nettogæld på 0 kr. og afleverede en nettogæld til VK på 513,5 mia. kr. VK har under S-SF-protest afbetalt ca. 200 mia. kr. på gælden, så den 31.12.2009 udgjorde 301,5 mia. kr. heraf ingen udlandsgæld, men et nettotilgodehavende på 42 mio. kr. Og en tredjeplads i EU med kun 41,3 pct. gæld i forhold til bruttonationalproduktet. Når man påtænker, at vi har verdens største finansielle krise siden 1929, er det godt gået, hvis nettogælden for 2009-2011 vil stige med 200 mia. kr. Hvis vi havde haft en venstreorienteret regering, havde vi haft græske tilstande. Det er også godt gået, at arbejdsløsheden ikke bliver væsentlig højere end den, Nyrup afleverede. Hvis efterlønnen afskaffes, skal indvandrere have samme erhvervsfrekvens som etniske danskere, og ikke som S-SF have fem mia. kr. mere i kontanthjælp ved afskaffelse af starthjælpen mv.

Forsiden