Lokalpolitik

Godt håndværk bag budgetforlig

BUDGETFORLIG:Aalborg Kommune har endnu en gang indgået et solidt og bredt budgetforlig. Efter min mening er det udtryk for godt politisk håndværk, når borgmester Henning G. Jensen kan samle 30 ud af 31 byrådsmedlemmer bag et budgetforlig. Men også indholdet er godt. De ekstra midler til både anlæg og drift, som er sat af i budgettet, vil skabe øget beskæftigelse, hvilket er hårdt tiltrængt pga. regeringens passive beskæftigelsespolitik. Jeg er også tilfreds med, at der afsættes 2 mio. kr. til justeringer af køreplanen i de områder, hvor det er muligt at imødekomme kritikken ved omlægninger - specielt de svage borgere, herunder ældre og handicappede, der er særligt afhængig af en velfungerende og sikker kollektiv trafik. Samt at der afsættes 6 mio. kr. til dækning af manglende billetindtægter.