Aars

Godt halvår i Himmerland

AARS:Kursfald på ikke mindst de danske aktier i maj og juni sendte halvårs-resultatet i Sparekassen Himmerland et pænt stykke ned under rekordåret 2005. Resultatet er dog stadig det næstbedste i de seneste fem år, og direktør Svend Jørgensen glæder sig da også over, at det himmerlandske pengeinstitut efter skat kan præstere et overskud på godt 55,3 millioner kroner. - Set hen over de seneste fem år er det et særdeles fornuftigt resultat, vurderer Svend Jørgensen. Hvor sparekassen i første halvår 2005 hentede en kursgevinst på næsten 45 mil-lioner kroner var det tilsvarende tal i år på kun 7,3. - Man kan sige, at vi er vendt tilbage til mere nor-male tilstande efter 2005, der var et rigtig godt aktieår, siger Svend Jørgensen. Den daglige drift ligger stabilt og på en række punkter endda pænt over sidste års resultat. Eksempelvis er nettorente- og gebyrindtægterne vokset med 13 millioner kroner til 156 millioner kroner.