Godt humør i stalden giver flere smågrise

Dygtig ledelse vigtig del af godt landmandsskab, viser projekt

BRØNDERSLEV:Ledelse og personaleudvikling er ikke umiddelbart, hvad man forbinder med en svinestald, men dét er på vej. Svineproducent Morten Nielsen, Serritslev, har i egen stald lært, hvor meget management-begreber, der ellers er forbeholdt mere bonede gulve, kan flytte. Tilsvarende har hans ansatte, ægteparret Ulla og Lars Ejlersen, Ø. Brønderslev. De daglige frustrationer er erstattet af arbejdsglæde, gnidninger er afløst af godt humør, sygefraværet er svundet ind til nul, og motivationen og produktionen af smågrise i staldbygningerne på gården nordøst for Brønderslev er gået op. - I dag ved Ulla og Lars 100 pct., hvad, der skal gøres og hvornår. Det har givet mig mere frihed til at tage nye initiativer. Samtidig har jeg fået bekræftet, at det er mig, der har ledelsesansvaret. På nogle punkter overlod jeg førhen for meget ansvar til mine medarbejdere. Nu har vi fået skabt rene linier på det hele, og det giver os alle tre mere overskud, siger Morten Nielsen. Mere ro på Ægteparret, der har haft Morten Nielsen som arbejdsgiver et års tid, bekræfter forandringen: - Der er kommet mere ro over ham, siger Lars Ejlersen og Ulla følger op: - Morten er vendt 170 grader. Selv mener Morten Nielsen, at landbrugsuddannelsen, han gennemførte for år tilbage, rummede alt for lidt om ledelse: - Men det ville heller ikke være let, før man konkret står i situationen, siger den 32-årige landmand. Selv blev han indraget i pilotprojektet via sin landbrugsorganisation Landbonord, der med initiativet ønsker at fremme landmænds mulighed for lederuddannelse. - Samarbejdet kørte ikke optimalt, fordi vi kommunikerede for dårligt. Det lignede noget, jeg havde oplevet med tidligere ansatte, og jeg forudså, at jeg snart igen måtte søge nye folk, lyder Morten Nielsens begrundelse for at prøve andre metoder i sin svineproduktion end de rent tekniske. Dertil kom ønsket om højere effektivitet. Ikke fordi effektiviteten var ligefrem ringe, men det kunne være bedre. - Produktion af smågrise er en meget følsom proces. Søerne skal passes optimalt, hvis de skal i top med antal kuld og overlevende unger, som samtidig skal vokse hurtigt. Det kræver, at man er effektiv, også som leder, siger Morten Nielsen. Som led i pilotprojektet, der er gennemført i samarbejde mellem agronom Merete Andersen fra Landbonord og Ann Langballe Madsen fra det københavnske konsulentfirma PBJ Consult, blev der lavet person- og erfaringsprofiler for de tre hovedpersoner: - Blandt andet for at give Morten kendskab til sine ansattes stære og svage sider, så han kunne give den ansvar på de rette steder og støtte dem på andre steder. Samtidig opnåede han kendskab til egne svage og stærke sider, siger Ann Langballe Madsen, der understreger, at man som landmand skal være indstillet på at gå hele vejen for at få det fulde udbytte af ledelseskurset. - Man skal ville det her for at få fuldt udbytte, Struktur på arbejdsdagen Forløbet, der varer en måneds tid, omfatter også en komplet skemalægning af de arbejdsopgaver, der skal udføres. Umiddelbart turde de give sig selv, men den struktur et skema lægger på arbejdsdagen har i det konkrete tilfælde vist sig at være guld værd. Og ikke kun for Morten Nielsen. - Skemaerne hjælper til, at arbejdsopgaverne bliver udført til tiden. Det betyder, at man kan gå hjem til tiden og gøre det med god samvittighed, fordi der ikke er noget ugjort, der venter på en næste dag. Det har alt sammen også betydning for familielivet, siger Ulla, der på et tidspunkt var begyndt at spekulere på, om det var det her, hun skulle. Ikke mindst af hensyn til parrets to børn, der førhen ofte først blev hentet i børnehaven få minutter inden lukketid. Som led i reorganiseringen af ægteparrets arbejdsdag blev eftermiddagens kaffepause på en halv time indraget. Derfor er fyraften rykket en halv time frem i forhold til tidligere, hvilket yderligere har bidraget positivt til familielivet. Overskud til spøg Det afklarede linier og øgede overskud har desuden skabt et anderledes produktivt forhold imellem ægteparret og arbejdsgiveren. - I dag kan vi spøge med Morten. Det gjorde aldrig før, siger Lars Ejlersen, der også glæder sig over, at svineproducenten har taget mobiltelefonen til sig som følge af kurset: - Nu kan vi altid komme i kontakt med ham og dermed få løst eventuelle problemer i en fart, siger Lars Ejlersen, der sammen med sin hustru er godt tilfreds med, at deres arbejdsgiver generelt er blevet mere synlig som leder. Morten Nielsen kan til gengæld glæde sig over, at det økonomiske udbytte her en måned efter kursets afslutning har meldt sig. - Effektiviteten er klart steget i form af flere grise pr. so. Kunsten er nu at holde niveauet oppe, siger han.