Godt løft til Nordjylland

Fodbold 25. juni 2003 08:00

Hvorfor har Musikkens Hus fået over 100 mio. kr. som bidrag fra private virksomheder og fonde? Næppe bare fordi de er flinke. De har støttet og vil også fremover som sponsorer støtte Musikkens Hus. Det er der mange årsager til. Her er et par stykker: Den ene er visionen om at gøre Nordjylland til et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Alle undersøgelser, der er lavet i Danmark og andre dele af Europa, understreger, at et aktivt kulturliv, spændende samlingspunkter, smukke bygningsværker fra gammel som ny tid, har en afgørende betydning for en regions tiltrækningskraft. Og det, hvad enten det drejer sig om virksomheder, der skal placere sig, medarbejdere, der skal vælge et arbejdssted, studerende, der skal i gang eller turister, der skal vælge deres rejsemål. Musikkens Hus er i omfang og indhold af en størrelsesorden, der kan sammenlignes med f.eks. Guggenheimmuseet i Bilbao. Et bygningsværk, der i sit første år tiltrak 1.370.000 besøgende. Jeg tør dog ikke påstå, at vi vil opleve så mange besøgende, men tendensen er klar. Vi behøver ikke at skue til udlandet for at se, hvilken effekt et fremsynet kulturhus har for en by og en region. Helt tæt på har vi Aalborg Kongres & Kulturcenter eller Aalborghallen, som den oprindeligt blev døbt. Da den blev rejst, kostede den, hvad der svarede til et års skatteudskrivning i Aalborg, nemlig 16 mio. kr. At der var tale om en velanbragt investering vidner den mere end halve million besøgende årligt om. Bidragsyderne forventer derfor også, at de på kort og langt sigt vil få en økonomisk gevinst i form af såvel større økonomisk aktivitet i Nordjylland som muligheder for lettere at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. For Musikkonservatoriet, AAU og Aalborg Symfoniorkester gjorde tilsvarende overvejelser sig gældende ved beslutningen om at investere i Musikkens Hus. Vi tror på, at dette bygningsværk og indholdet af det vil bidrage til at gøre Nordjylland og Aalborg endnu mere spændende og attraktiv som uddannelses- og forskningsby. Den positive begrundelse, der gør sig gældende for virksomheder, universitet og musikkonservatorium, gælder også for Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og de øvrige kommuner i Nordjylland. For dem vil Musikkens Hus komme til at betyde en øget synlighed og et image som en levende og rig region at besøge og at bo i. Jeg vil skønsmæssigt vurdere, at alene anlægsprojektet på knap 500 mio. kr., gennem lønbetalinger og materialeindkøb i Nordjylland alene, i sig selv vil give de offentlige bidragsydere en pæn del af de investerede penge tilbage. Et måske lidt provokerende regneeksempel: Amts- + kommuneskat i Nordjylland udgør ca. 30 pct.. Af 500 mio. kr. til byggeriet vil måske 300 mio. kr. blive udbetalt i Nordjylland som direkte merindtægt for borgerne i regionen. Tilsvarende kan der laves regnestykker for fremtiden, der viser, at der ikke skal oprettes mange nordjyske arbejdspladser eller tiltrækkes ret mange ekstra studerende og medarbejdere på universitet og musikkonservatorium eller ret mange ekstra turister, før det årlige driftstilskud fra Aalborg By, Nordjyllands Amt, AAU, Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Symfoniorkester til Musikkens Hus er mere end tjent ind igen. Musikkens Hus er på vej ind i sin realiseringsfase. Derfor vil jeg som formand for Fondsbestyrelsen for Musikkens Hus i Nordjylland sige tak for over 250 bidrag, som Komiteen til Rejsning af Musikkens Hus har fået fra virksomheder, fonde, kommuner uden for Aalborg, enkeltpersoner og foreninger. En særlig tak til Komiteen til Rejsning af Musikkens Hus. I har ydet en flot indsats. Også tak til Foreningen Musikhusets Venner, som har gjort sit til holde liv i en vision og til at skubbe til indsamlingen. Endelig ikke at forglemme Fonden Real Dania, der alene kom med 60 mio. kr. samt Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune, hvis politiske og økonomiske støtte har været vital for projektets realisering. Anlægsøkonomien for Musikkens Hus er således principielt på plads. Udover den private indsamling, der har givet ca. 110 mio. kr., har Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Symfoniorkester og AAU underskrevet lejekontrakten på et samlet årligt beløb på 20 mio. kr. (ekskl. driftsudgifter), der skal afholdes af de tre institutioner. Et beløb, der modsvares af en byggesum på godt 265 mio. kr. Den sidste del af anlægsbevillingen er fordelt ligeligt med 60 mio. kr. til henholdsvis Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Jeg er sikker på, at alle vil få deres indsats og bidrag mangefold tilbage både gennem det kulturelle løft til Nordjylland og den øgede aktivitet i hele regionen. Sven Caspersen er formand for Fonden Musikkens Hus og rektor for Aalborg Universitet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...