Skolelukninger

Godt med debat

Glad for debatlyst omkring budget 2011

Jeg er meget glad for den store debatlyst der er rundt omkring og her i NORDJYSKE Stiftstidende om Brønderslev kommunes budget for 2011. Det siger sig selv, at skolestrukturen er meget fremme for det berører jo os alle på en eller anden måde. Enten direkte fordi man har børn i skolealderen eller fordi man frygter for sin bys fremtid. I Socialdemokratiet har vi holdt det første medlemsmøde om skolestrukturen. De rigtig gode og konstruktivt forslag der kom frem, tager vores politikere med sig ind i debatten. Jeg håber også, at skolestrukturdebatten vil tage udgangspunkt i det der giver den bedste udvikling og læring for eleverne. Det er jo ikke sikkert, at det er skoleklasser med ganske få elever. Jesper Hald undrer sig i sit indlæg i avisen 29. oktober over, at der ikke er rationaliseret endnu i kommunen. Og at der er ansat 150 flere. Den tidligere borgmester Mikael Klitgård er hovedårsagen til at der ikke blev taget hul på ledelsesstrukturen og dermed også effektiviseringen i sidste periode. Vi havde nemlig en aftale om, at dette skulle sættes i gang inden det nuværende byråd tiltrådte. Det vil ske nu, er jeg sikker på med de effektiviseringer der er rimelige. De 150 ekstra ansatte skyldes blandt andet nye påtvungne opgaver fra regeringen, opgaver der blev flyttet fra amtet til kommunen, den store ekstraindsats som Jobcentret skal udføre. Jeg kan garantere for, at Socialdemokratiet vil anbefale, at hele den kommunale struktur endevendes for at får undersøgt om opgaverne kan udføres på en anderledes måde som betyder færre forringelser på de menneskelige områder. Husk nu lige på, at byrådet skal administrere det de bliver på lagt af regeringen.