Godt med en bred aftale

Det er godt at mærke, at der efterhånden er kommet en mere positiv og resultatsøgende tone i de forskellige udlæg der kommer fra politisk side omkring skoledebatten.

Seneste har man kunne læse, at socialdemokratiet ønsker en bred og dermed forhåbentlig bæredygtig skolestruktur i Jammerbugt. I samme indlæg fra Ole Stavad kunne man også læse, at økonomien var vigtigt men helhedsbetragtningen og dermed også kvaliteten for vores børn også indgik i de overvejelser socialdemokraterne har. Det bedste er dog, at Ole Stavad klart har melder ud, at aftalen skal være bred og dermed definitivt lukker de mere idealistiske udmeldinger man har kunne læse fra kommunens små partier. Det er godt at vide, at der nu forhåbenligt arbejdes i samme retning hos de fleste. Nu håber jeg så, at ord bliver omsat til handling. Vi har brug for en stærk folkeskole der ikke kun arbejder centralt i store institutioner, men forstå at udnytte de muligheder en differencering af undervisningen giver. I en sådan struktur vil der være plads til alle børn med de forskelligheder der nu engang vil findes og man vil som familie ikke være låst, såfremt ens barn har brug for noget andet end store skoler kan tilbyde. Vi får et valg. Skolen er en investering og det er en af de mest væsentlige vi efter min mening har. Udover at uddanne de generationer der skal betale for fremtidens samfund, så har de decentrale skoler også en vigtig rolle i nutiden. Skolen er en af de grundpiller de mindre samfund hænger på. Fjerner man den, så bør man indregne de følgeomkostning der vil komme når skolerne lukke. Er man i tvivl om hvad disse er, så brug et par timer på de hørringssvar der er kommet ind. Men også for kommunens store byer, går denne dialog den rigtige vej. Hvis flere hundrede elever f.eks. flyttes til Brovst skole - i klasser på op til 30 elever så taber alle, både dem der kommer og dem som går i skolen idag. Hvorfor: Igen, se de hørringssvar der er kommet ind. Jeg kan vi så kun håbe på, at det lykkes at bevare en struktur det er til at leve med. Som Søren Brink(K) bl.a. skriver d. 27. oktober, så er folk glade for deres skoler, indforstået kvalitet. Lad os forsætte denne udvikling og ikke begynde en afvikling. Måske bliver det alligevel en god jul i år.