Godt med et borgermøde i Asaa om Tonnishave

PLEJEHJEM:Jeg syntes, det er en god ide, at socialudvalget har besluttet, vi nu skal have et borgermøde i Asaa angående de fremtidige planer for Tonnishave i Asaa. Det er åbenbart faldet Gitte Krogh (V) for brystet, at et sådan møde nu kommer i stand. Hun har tydeligvis ikke forstået, at det er et møde for alle kommunens borgere, og ikke kun borgere i Asaa. Er der borgere fra Manne og Thise der er interesserede i Tonnishaves fremtid, så er de jo også meget velkomne til at deltage. Gitte Krogh (V) skriver i sit læserbrev; at hun tog sig til hovedet, da hun læste i Nordjyske, at der er planer om at bygge nyt plejehjem til 22-24 beboere i Asaa. Hun glemmer da åbenbart helt, at der på byrådsmødet den 30. oktober 2007 blev truffet beslutning om at Tonnishave skal renoveres/ombygges primo 2009. Det skyldes måske at Gitte Krogh (V) – ifølge mødereferatet – glimrede ved sit fravær ved netop dette møde. Ved en sådan udtalelse undsiger hun borgmester Michael Klitgaard (V) og resten af venstregruppen, og et flertal af de øvrige medlemmer i byrådet. Et sådant læserbrev fra byrådsmedlem Gitte Krogh (V) giver kun forvirring og skaber tvivl om Venstres holdning i sagen. Jeg syntes ikke tydeligt det fremgår af Gitte Kroghs (V) læserbrev. hvad hun vil. Ønsker hun ét stort plejehjem som dækker hele kommunen, og alle de mindre plejehjem nedlagt? Jeg mener der forsat er behov for plejehjem i Asaa og Flauenskjold, som i dag har velfungerende plejehjem, der er med til at skabe tryghed for vores ældre.