Patienter

Godt, men ikke godt nok

NORDJYLLAND:I Dansk Selskab for Patientsikkerhed hilser man det ny meldesystem velkommen - men der er også en række ting, som selskabet ikke synes er godt nok. Overlæge og leder af selskabets sekretariat, Beth Lilja, betegner principperne i Sundhedsstyrelses forslag som fornuftige. - Men vi mener, at systemet skal omfatte hele sundhedssystemet, altså også praktiserende læger, speciallæger og andre udenfor selve sygehusvæsenet. Desuden skal patienterne have lov at indrapportere deres oplevelser, for det er dem, der ved, hvor skoen trykker, siger Beth Lija. Som forslaget ligger nu, er de to ting ikke taget med. Man har dog fra Sundhedsstyrelsens side planer om, at de på længere sigt skal indgå i systemet. - Vi kan godt leve med, at det ikke er med lige fra starten af, men som minimum mener vi, at der skal sættes nogle datoer for, hvornår det skal ske, siger Beth Lilja. Det er Sundhedsstyrelsens plan, at meldesystemet skal træde i kraft i 2003. Men i Dansk Selskab for Patientsikkerhed er man bekymret for, om det nu også vil blive til noget allerede på det tidspunkt. - Den lovændring, som det her vil kræve, er ikke på lovprogrammet endnu. Der er heller ikke afsat penge til systemet på finansloven. Derfor er der en vis risiko for, at det ikke bliver til noget, vurderer Beth Lilja. Endelig understreger hun, at hvis systemet skal have en virkning, skal der være nogen til at analysere de fejl, som bliver meldt, eller vil man ikke få lært noget af dem. - Men hvis disse ting bliver i orden, så vil det betyde, at den ulykke, der sker et sted, kan forebygge en ulykke et andet sted. Man vil få en kultur og en holdning, hvor man kan lære af sine fejl, siger Beth Lilja. Dansk Selskab for Patientsikerhed har eksisteret siden december 2001 og er et forum, hvor sygeplejersker, læger, apotekere, patientforeninger, sygehusejere og mange andre i fællesskab arbejder med patientsikkerhed.