Lokalpolitik

Godt møde med minister

Ang. møde med transportminister Carina Christensen i Aalborg Kongres & Kultur Center.

TRAFIK:Ang. møde med transportminister Carina Christensen i Aalborg Kongres & Kultur Center. Det var et veltilrettelagt besøg, ministeren havde arrangeret i Nordjylland, og her tillod jeg mig at stille hende følgende spørgsmål og efterfølgende drøfte det med hende, hvor det blev afleveret skriftligt, således at jeg kan få et skriftligt svar: "Det Forbundne Nordjylland - trafikalt og digitalt. Her er jeg især interesseret i, at gøre Nordjylland til et "test-site" for "Intelligente Transportsystemer". Det forslag går igen i infrastrukturkommissionens rapport (s. 198), hvor der foreslås: " at indrette et særligt belastet område eller strækning som f.eks. ved Limfjorden til et højklasset I T S - område med relevante trafikinformationer om kødannelser, ulykker, vejarbejder m.v. både til brug for trafikmeldinger, og til brug for dynamiske rutevejledningssystemer i de enkelte køretøjer til valg af alternative ruter." På Aalborg Universitet er der stor viden om disse emner, men der savnes i høj grad bevillinger og samarbejdspartnere til forskning og udvikling. Der blev også lejlighed til efterfølgende ataflevere det i skiftligt form, samt drøfte det med ministeren om hun kan sige hvor sagen ligger for øjeblikket." Det var et venligt svar jeg fik og forventer snarest og få et skrifligt svar om hvor sagen ligger. Regional Udviklingsplan: Ændringsforslag til punkt 11. på Regionsmødet 20. maj 2008. Endelig vedtagelse af forslag til Regional Udviklingsplan. Det har været et rigtig godt forløb ved udformningen af den Regionale Udviklingsplan og med godt 30 meget kvalificerede høringssvar, har det været en succes. Vi har i Det Radikale Venstre i Nordjylland med stor interesse deltaget i arbejdet med den regionale udviklingsplan og som det eneste parti indsendt ændringsforslag og det ønsker vi og få behandlet her på regionsmødet 20. maj 2008. Danmarks mindste Region må gøre noget ekstraordinært for at klare sig. Visionen, ” Fra udkant til forkant” er derfor en nødvendig målsætning. RUP en er et fremragende grundlag for at realiserer målet. Det kan kun ske i et fortsat loyalt samarbejde mellem Kommunerne, Regionen, erhvervslivets, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer i Nordjylland. Vi mener dog, at specielt sundhedssektoren er undervurderet i planen. Derfor peger vi på nogle indsatsmuligheder inden for undervisning og trafik. Vision, principper og værdier: RUP'en skal være en paraply, som spænder over alle temaområder, så hvorfor er netop sundhedssektorens muligheder udspillet? Påstanden om, at RUP pen er neutral i forhold til sundhedsområdet, skyldes kun, at man tilsyneladende har overset mange af de muligheder og behov, der er for og praktisere RUP ens fem overordnede principper: Afstemningstema 1: Region Nordjylland ønsker at tænke nyt og tænke på tværs ved at skabe nye sundhedsuddannelser på og omkring Aalborg Universitet med satellitter rundt i regionen. Og vi skaber synergi ved at sammentænke initiativer inden for sundhed, fødevarer, naturpleje og turisme. Ambitionerne er store på AAU med Sundheds-CVU, sundhedsteknologi, industriel medicin, Nye Life Science – faciliteter og stamcelleforskning og de håber med tiden og få egen lægeuddannelse, som derfor mener, at det er den bedste måde til, at løse manglen på læger i Nordjylland. Derfor er det vigtigt, at vi i RUP'en under uddannelse kan beskæftige sig med forebyggelse, behandling og genoptræning. Resultat 1: Ved drøftelser blev det konstateret, at sundhed herunder forebyggelse, behandling og genoptræning under uddannelse kan behandles, eftersom uddanelse er en del af planloven krav til den Regionale Udviklingsplan. Afstemningstema 2: Kompetenceløft Nordjylland – fra folkeskolen til efteruddannelse af eliten. Kommunekontaktrådet KKR har denne overskift som et af deres høringssvar og det er en fremragende tekst, så det må jo også betyde, at selv om 85 pct. af eleverne, har det godt i folkeskole, så er der ca. 15 pct., som har det rigtig dårligt der, og som føler sig som et stort nederlag. Og dem har vi en særlig forpligtelse til og tage os af, så de også for et godt liv. Resultat 2: Det indskrives i den regionale udviklingsplan, at der skal gøres noget helt exstraordinært de sidste 15 pct., som har det rigtig dårligt i folkeskole. Afstemningstema 3: Det forbundne Nordjylland – trafikalt og digitalt. Her har vi især interesseret os for forslaget om at gøre Nordjylland til et ”test-site" for ”Intelligente Transportsystemer”. Dette forslag går igen i infrastrukturkommissionens rapport (s.198), hvor der foreslås: ” at indrette et særligt belastet område eller strækning som f.eks. ved Limfjorden til et højklasset ITS – område med relevante trafikinformationer om kødannelse, ulykker, vejarbejder m.v. både til brug for trafikmeldinger, og til brug for dynamiske rutevejledningssystemer i de enkelte køretøjer til valg af alternative ruter.” På Aalborg Universitet er der en stor viden om disse emner, men der savnes i høj grad bevillinger og samarbejdspartnere til forskning og udvikling. Afstemningstema 3: Det indskrives i den Regionale Udviklingsplan, at gøre Nordjylland til et " test - site" for "Intilligente Transportsystemer". Hvis transportministeren for godkendt det forslag, der ståri infrastrukturkommissionens rapport, vil det formentlig komme 100 mill, kr. til forskning på AAU.