Aalborg

Godt naboskab

Utrygheden svinder, når først den uønskede institution har etableret sig i nabolaget. Det viser en stor netop offentliggjort undersøgelse fra Center for Evaluering, Århus Amt.

Naboskabet til otte forskellige bolig- og behandlingstilbud blev undersøgt. Døgntilbud til sindslidende, afvænnede stofmisbrugere og sindslidende. 607 naboer blev spurgt. 43 procent af naboerne var utrygge ved det kommende naboskab. Nogle få år efter etableringen var tallet 20 procent. Efter nogle år har syv-otte procent haft uheldige erfaringer med naboskabet, heraf mest i form af uro og øget færdsel i kvarteret.