Godt nyt for bolig- drømmere

Der er godt nyt til boligejere, der gerne vil bygge til, og nye boligejere, som gerne vil bygge stort. Erhvervs- og Byggestyrelsen er nemlig på trapperne med et nyt bygningsreglement, der forhøjer den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 til 30. Det betyder, at mange flere boligejere, der ønsker at bygge garage, udestue eller på anden måde udvide huset, så det lever bedre op til familiens behov, nu får mulighed for at gøre det. Mange kan med det nye reglement i hånden måske endda undgå at skulle flytte til en anden bolig, der kan honorere pladsbehovet. For nybyggeri kan det nye reglement betyde, at de ekstra kvadratmeter giver mulighed for at bygge så stort, at alle ønsker til drømmehuset kan indfries. Forenkler reglerne Hidtil har man typisk kun kunnet få dispensation til at gå op til 30 procent, når man ønskede at opføre en udestue. Men nu er det jo ikke alle, der lige præcis har brug for en udestue, og derfor har styrelsen besluttet at forenkle reglerne for private ved at forhøje den generelle bebyggelsesprocent til 30. Samtidig arbejder man på nye regler for beregning af etageareal, da det har vist sig, at kommunerne gennem årene har tolket reglerne forskelligt. Det, der var tilladt i én kommune, kunne måske ikke godkendes i en anden. Det skal en ny vejledning nu ændre på, så borgerne fremover behandles ens, uanset hvilken kommune de har valgt at bygge i. Lokalplan overtrumfer Selv om bebyggelsesprocenten for almindelige huse stiger, skal man dog holde sig for øje, at de nye regler ikke automatisk giver alle boligejere mulighed for at bygge mere på deres grunde. Lokalplanen overtrumfer nemlig bygningsreglementet, og det er derfor lokalplanen i de enkelte kommuner, der i sidste ende bestemmer bebyggelsesprocenten. Det ændres ikke med det nye bygningsreglement. Nogen har i forvejen bygget lidt ud over de 25 procent. De vil så opleve, at tilbygningen ikke længere er ulovlig, og det betyder også, at tilbygningen fremover indgår i den samlede vurdering af ejendommen. Hidtil har banker og realkreditinstitutter nemlig i vurderingen kun kunnet medregne den del af ejendommen, der holdt sig inden for de 25 procent. Bedre rådgivning I byggebranchen hilses en vejledning til ensartet tolkning af reglerne velkommen. Den baner vejen for en bedre rådgivning af kunderne, inden byggeriet går i gang. Det er Statens Byggeforskningsinstitut, der har udarbejdet den såkaldte SBI-anvisning, der følger med det nye reglement, og som giver eksempler på fortolkning af reglerne, så de bliver let forståelige for både bygherre og håndværkere. Det er 12 år siden, det nuværende bygningsreglement blev præsenteret, og det nye ventes at træde i kraft omkring 1. oktober.