EMNER

Godt nyt for kommunevejene

Renovering af 110.000 kvm vejnet kan sættes igang allerede i år

DRONNINGLUND:Borgerne i Dronninglund Kommune kan se frem til at få fine veje at køre på. Der er nemlig en million flere penge på kontoen til vedligeholdelsen af vejene - og så er prisen på asfaltarbejde billig i øjeblikket. Disse omstændigheder gør, at der kan laves asfaltvedligeholdelse på 110.000 kvm. af vejnettet i kommunen. Netop fordi priserne for arbejde udført af andre er billig, har udvalget for teknik og miljø indstillet til byrådet, at det budgeterede restbeløb for 2004 frigives, så man kan komme igang allerede i år. Den første entreprise for år 2003 gav så gunstigt et resultat at der i forhold til det budgeterede opstod en besparelse på 1,2 mio kr. Udvalget har den 30. september holdt licitation på de to asfaltentrepriser der omfatter resterende asfaltarbejde i år og det som forventes udført i næste budgetår. Dette arbejde blev vundet af NCC Roads, Hjallerup. Men da priserne på arbejde ventes at stige vil man udnytte den gunstige situation og bede bårdet frigive den ekstra million for 2004-budgettet og så komme igang. Det fine resultat for entreprise to på 3.614 .550 kr. kan derfor financieres af det afsatte restbeløb på 3.746.800 kr. til renovering af vejbelægningen af andre end kommunens selv. Godt nyt Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen, Borgerlisten, glæder sig over de fine tal. -Det er godt nyt og posistivt. Vi kan komme langt og få mange kilometer vej ordnet for de penge. Vejstandarden hæves og vi bevarer vajkapitalen, siger han. Alle kommunens veje er værdisat, på samme måde som et hus, og jo bedre standarden er, jo større værdi har vejnettet. Det repræsenterer nu en værdi på mellem 3-400 millioner kroner.