Lokalpolitik

Godt Nytår til alle i den nye kommune

KOMMUNENAVN:2007 blev så året, hvor der for alvor skal samarbejdes for at få den nye enhed, de to gamle kommuner, Brønderslev-Dronninglund til at fungere som en enhed, med hver de kvaliteter hele området kan fremvise - og det er ikke så lidt endda. Vi er kommet ud over ”sammenlægningsudvalgs”-tiden og har nu et rigtigt byråd sammensat fra hele området. En af de første, og mest følsomme, beslutninger, der skal tages, er, hvad navn byrådet skal give den nye kommune - og ved at følge debatten de seneste tre uger må man konstatere, at det virkeligt har fået sindene i kog. Det er slet ikke til at opremse de mange gode forslag der har været, men kun minde om, at vi bor i ytringsfrihedens land, hvor enhver kan give udtryk for lige præcist sin egen mening, skrevet med sit eget ordvalg, uden andre af den grund behøver at nedgøre eller stille spørgsmål ved det, der er den pågældendes opfattelse. Feltet snævrer sig vel efterhånden ind til to navne, Brønderslev Kommune eller Midtvendsyssels Kommune. Efter min bedste opfattelse bør navnet blive Brønderslev Kommune, og det vil jeg naturligvis gerne begrunde: Det er den nye kommunes absolut største by med ca. en tredjedel af samtlige kommunens indbyggere boende inden for bygrænsen, og samtidigt den markant største by i kommunen. Det er byen hvor centralforvaltningen, flest virksomheder og arbejdspladser er placeret, den eneste by med købstads status og med respekt for andre stednavne i området, også den by der ude omkring i verden er mest kendt, samtidigt med at det er Nordjyllands fjerdestørste by. Et andet argument er, at Indenrigsministeriet har kaldt den nye kreds, der omfatter Jammerbugt og Brønderslev-Dronninglund kommuner for Brønderslev- Kredsen. Når jeg ikke mener, at navnet Midtvendsyssel Kommune har den rette appel skyldes det først og fremmest, at disse ”områdenavne” for folk, der ikke selv bor i området, virker noget kønsløse og ofte er et resultat af at man ikke i de pågældende områder har et markant bysamfund man kan opkalde kommunen efter, her kan bl.a. nævnes den gamle Midtdjurs Kommune, og hvor går i øvrigt grænsen for Midtvendsyssel? Der er mange uden for den nuværende Brønderslev-Dronninglund kommunegrænse, der mener de bor i Midtvendsyssel og bl.a. 3F Midtvendsyssel har ikke kun medlemmer fra den gamle Brønderslev Kommune, men også fra Jammerbugt Kommune - og de kom dog først med navnet. De økonomiske omkostninger ved at skulle markedsføre og ændre et navn på en kommune så markant, vil naturligvis også blive store. Med ovenstående, in mente, kan navnet på den nye kommune, efter min opfattelse, kun blive Brønderslev Kommune.