Godt og skidt om fjordkommunen

Der er delte meninger om Mariagerfjord

Skolevæsen 28. december 2007 16:00

JA - jeg er tilfreds med min nye kommune fordi: Torben Bach Holm Hobro: Taget i betragtning hvor stor en proces omlægningen har været, er jeg rimeligt tilfreds. På de områder, jeg bruger kommunen, virker tingene fornuftigt. Der er dog også smuttere, som f.eks. at kommunen skal vænne sig til at sende relevante sager i Handicaprådet og ikke beslutte hen over dette organ. Tage Kjærsgård, Arden: Fordelen må være at de forskellige forvaltninger har hver deres beliggenhed. Det er dermed stadig nemt for borgerne at overskue. Alt i alt må det være mere effektivt med en større kommune. Jeg vil mene at kommunerne er mere handlekraftige. Jørgen Andersen, Assens: Stort set er jeg tilfreds. Selvfølgelig er der en række ting, som kunne gøres bedre. Og set i forhold til alternativet ¿ medlemskab af Randers Kommune¿, så kan jeg kun erklære mig glad for at være borger i Mariagerfjord Kommune. Ole Guldberg, Mariager: Den største fordel er mere kompetence i forvaltningen. Men også-tror jeg- at politikerne har et noget mere overordnet synspunkt end tidligere. Jeg har især kendskab til Natur-og miljø afdelingen, som efter min mening gør en rigtig god indsats. Lauge Prip. Mariager: Det er en stor fordel som borger, at der ligger så mange oplysninger på kommunens hjemmeside. Det jeg hører om mange af de andre nye kommuner er, at der er meget rod i administrationen. Her virker det, som om der er kommer styr på tingene. Kurt Munkholm, Hørby Skoleby: Jeg personligt har ikke mærket nogen forandring. Skal der ordnes nogle ¿sager¿, kan næsten alting laves hjemme fra min PC. Jeg havde forventet, der havde været mere ¿fnidder¿ og misundelse mellem borgerne i den ny stor kommune, men jeg synes langt de fleste borgere har været fornuftige og prøvet at give det nye byråd en chance for at komme godt i gang. Dog har venstres byrådsgruppe haft lidt svært ved at finde sig i at være i mindretal, og kommet med lidt usagligheder indimellem (skoledebat). Kaj Anders Jensen, Mariager: Jeg er yderst tilfreds med kommunesammenlægningen, selvom jeg stemte imod på grund af sygehusenes mangelfulde bemanding i Region Nordjylland. Til gengæld må vi til stadighed insistere på det frie sygehusvalg. Jeg har boet 34 år i Mariager Kommune og må konstatere, at den politisk set har været dårligt ledet i alle årene især i de to sidste valgperioder før sammenlægningen med de øvrige kommuner omkring Mariagerfjord. Det er mit indtryk, at vi borgere omkring Mariagerfjord har fundet og opdaget hinanden i mange forskellige regi til stor glæde for os alle sammen. Mariagerfjord Kommune har potentialet til at blive en rigtig god kommune. Vores byråd virker kompetent og fungerer betydeligt bedre, end vi har været vant til i Mariager. Jørgen Kaare Jensen, Øster Hurup: Mange ting er blevet harmoniseret og dermed er mange skævheder fra de gamle kommuner blevet rettet op. Positivt at man nu også ¿slanker¿ organisationen - især at man afskediger overflødige chefer, der trænger til mere af den slags som kan frigøre ressourcer til det primære arbejde. Jytte Frederiksen, Hobro: Jeg synes helt klart, at kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune har gjort det godt. Det er jo en stor opgave at skabe de små kommuner om til en stor kommune. Man kan jo sige at storkommunen først lige ¿skulle lande¿, før stordriftsfordelene kan slå igennem. Jeg håber at børne- og skoleinstitutionerne kan have en leder på hver institution. Ligeledes håber jeg, at man på ældreområdet vil få ledere, der ikke sidder på kontoret med pc¿en, men som har fingrene i plejen, som kender personalet, når der arbejdes, og som kender beboerne og de pårørende og beboernes besøgsvennerne. Hvad om Mariagerfjord Kommune blev den første kommune, der indførte Thyra Frank velfærdsmodel og Thyra Frank har jo bevist at det ikke er dyrere? John Simonsen Hobro: I det store hele er jeg tilfreds med den måde som integreringen af de gamle kommuner til Mariager er foregået men på nogle punkter synes jeg at vi godt kan forbedre os. Overgivelsen og overgangen til den nye kommune har skabt nogle gener for mange m.h.t. opkrævninger jeg forventer at en af kommunen stærke sider i fremtiden vil blive turismen, og derfor venter jeg med længsel på at der virkelig bliver lagt noget i denne del sådan at vi ikke bare forbedre det der allerede eksistere men virkelig tager området seriøst. Jeg ser frem til at se fremgangen de næste år Tillykke med jubilæet Jan Vestergaard, Skelund: Gennemslagskraften øges betydeligt, når vi skal ud i verden og markedsføre området der omkranser Mariager Fjord som en attraktiv bosætningskommune med et dynamisk og fagligt bredt erhvervsliv. Per Seedorff Sørensen, Veddum: Ja, jeg er stort set tilfreds med den nye storkommune, det er en fordel at kommunerne omkring fjorden er samlet, især omkring vandmiljøet i fjorden, nu håber jeg at Randers Kommune vil være med til at passe på vandmiljøet også. Det er jo en skam at fjorden ikke høre ind under Mariagerfjord kommune hele vejen rundt, men med det samarbejde som de to borgmestre ligger op til håber jeg at det går. Leo Kristoffersen, Hobro: I hverdagen mærker du faktisk ikke, at der er sket ændringer. Hans Jørgen Hansen, Oue: Ja både og da der er langt imellem yderpunkterne og man som borger kan komme til at løbe rundt for at tale med den rette person Frants Laustsen, Assens: Gennem mit arbejde, er jeg jævnlig i kontakt med Mariagerfjord kommune, og jeg syntes at alt fungerer til min tilfredshed. Else Lund Jakobsen Hobro: Indtil nu har der ikke været meget at klage over, de skal jo også have frihed til at få det hele sammenbragt. Byrådsmedlem Poul Bergmann, Hadsund: De tidligere kommuner var blevet for små. Større faglige miljøer og flere kommunale beføjelser er kommet til. Det mellemkommunale samarbejde/afhængighed havde taget overhånd på den måde, at vi i Hadsund Kommune havde samarbejde på kryds og tværs med nabokommunerne. Det havde taget overhånd, og alene det var udtryk for, at vi i mange sammenhænge ikke magtede opgaverne alene. Birgitte Egholm, Nr. Onsild: De par små ting jeg har haft behov for hjælp til, har kørt uden problemer. Claus Aagaard, Hobro: Privat må jeg erkende at jeg nok ikke endnu har set de store fordele, men på sigt har jeg en tro på at stordriftsfordelene vil vise sig - også for den enkelte borger. Qua mit arbejde har jeg netop set at kommunen med fordel kan indgå aftaler, hvor stordriftsfordelene viser sig. Carsten Pedersen, Valsgård: I det store hele er jeg godt tilfreds. Dog er der utroligt langt fra den ene ende af kommunen til den anden . Man har ikke helt samme føling med hvad der sker i hele kommunen. Byrådsmedlem Jess V. Laursen, Skelund: Vi er midt i processen med at skabe Danmark smukkeste Kommune - Mariagerfjord - det er en stor og spændende opgave som vi alle har fået med at nå disse mål - vi skal også i fremtiden have et stort og vågent øje på nærhed og de mindre samfund og Landsbyer således at land og by går i ¿hånd¿ sammen - vi har måske nogle gange haft lidt for travl med at ¿ harmonisere¿ hele sektoren i Kommunen - som Piet Hein siger og skriver: ¿Ting tar" tid¿ - vi skulle måske engang imellem lige tænke en ekstra gang inden vi lukker noget der er velfungerende og har en rimelig drift og økonomi Anders Lund Christiansen, Hobro: Jeg ser det som en fordel, at nogle af de gamle rutiner er lagt på hylden og man ser fremad med nye personsammensætninger og ledelsesstrukturer. NEJ - jeg er utilfreds med min nye kommune fordi: Vibeke L. Justesen, Skjellerup: Kommunen har haft store begyndervanskeligheder og det må man have en vis forståelse for, men jeg kan ikke acceptere, at forvaltningerne bevist prøver at manipulere med politikere og befolkning, som man har gjort i forbindelse med skolestrukturen. Hvis forvaltningen havde magt, som den havde agt, så havde nedlæggelserne af 6 landdistriktsskoler været en realitet allerede her i sommeren 2008. Tommy Sørensen, Ll. Arden: Jeg synes stadig det virker rodet med at ¿komme på plads¿. Nu har politikerne rodet med økonomi over snart to år, og alligevel har de ikke formået at få besparende strukturer på plads, således de kan holde skatten i ro. At det er de ansattes skyld tror jeg ikke på, det er trods alt politikerne der har det store håndtag at dreje på, og det er altså for let at give regeringen skylden for det hele. Søren Greve, Hobro: Jeg tror på Kommunalreformen som et fremtidens projekt. Et fremtidens projekt kræver optimisme og nytænkning for at komme til at fungere optimalt. Jeg synes f.eks. vi hører for meget negativitet fra vores borgmester, og alt for lidt om de enorme vækstmuligheder Mariagerfjord på alle områder har. Så et nyt politisk flertal er efter min mening første store skridt på vejen mod Danmarks bedste kommune... Susanne Jensen, Hvornum: Jeg synes, at man blindt prøve at jagte yderst tvivlsomme stordriftsfordele, f.eks. på skoleområdet, i stedet for at tænke på borgerne i mindre byer og landdistrikter også har brug for offentlig service inden for en rimelig afstand. Nils Mogensen, Hobro: Som ansvarlig for kontakt til offentlig myndighed i min virksomhed, må jeg sige at svartider er gået op, at den personlige kontakt er gået fløjten og at man ofte møder en organisation der bruger tid på at flytte ansvaret mellem afdelinger. Man kunne med fordel samle de forskellige afdelinger i en by. Bare det, at den ene hånd ved hvad den anden gør ville løfte kvaliteten meget. Preben Jensen, Hobro: Sagsbehandlingen er alt for langsommelig, f.eks. en ansøgning om en udskiftning af en handicapbil tager ca. et år inden der kommer en afgørelse, det er urimelig og uacceptabel. Peter Mølgård, Redsø: Landbruget rammes hårdt af den måde tingene bliver grebet an på. Holdningen er meget ensidig, og der bliver lyttet for lidt på landbruget. Man skal være opmærksom på at nogle af de tiltag vi gør, f.eks. mindsker udvaskning af fosfor og nitrat, ikke giver resultat prompte men ad åre. Orla Jørgensen, Veddum: Jeg oplever storkommunen som unødigt centralistisk. De små biblioteker, skoler osv. ofres til fordel for de store. Niels Sørensen, Hobro: Jeg synes ikke storkommunen endnu har vist de store fordele for os borgere. Skattestigninger og besparelser er fortsat del af budgetforhandlingerne og det har indtil nu været vanskeligt at se stordrift fordele, men det er også en stor organisation som skal op at køre som mon ikke situationen er anderledes om 2-3 år. Line Arlind Faber, Hobro: Jeg synes gang på gang man oplever at beslutninger ikke er gennemtænkt. At ingen har tænkt tanker til ende. Og så er der alle de besparelser som rammer vores børn - specielt folkeskolen. Vores børn er vores fremtid, men hvilken fremtid bliver det, når man skærer i økonomien, så f.eks. antal af pædagoger og lærer må skæres, penge til byggeri og modernisering af skolen forsvinder... Der var også nogle at de tidligere kommune som lige kunne nå at brænde penge af, så det endte med at gå ud over andre i den nye storkommune... Jens Cæsar Jensen, Veddum: Det kan gøres meget bedre. For os i landdistrikterne har det indtil nu haglet ned over os med lukninger af de lokale biblioteker. Nu starter man igen med at tage fat på at lukke de lokale skoler. Er det ikke gået op for vore politikere, at halvdelen af kommunens befolkning bor på landet. Det er ganske enkelt en ¿ommer¿. Iben Hyldgård, Hobro: Jeg synes at nogle af løsningerne der bliver valgt på bl.a. ældre og skoleområdet, minder om de gamle ¿Hadsund¿ løsninger. Med gamle ¿Hadsund¿ løsninger synes jeg, der for ofte vælges laveste fællesnævner. Holger Graversen, Hadsund: jeg er fortsat imod denne kommunesammenlægning, som jeg mener blev trukket ned over hovedet af os i landdistrikterne. mine bange anelser er desværre gået i opfyldelse: udgifterne var enorme, og sjofelt af regeringen at lade kommunerne bøde herfor, nærdemokratiet gik fløjten, filialbiblioteker er nedlagt og hvad sker nu med små skoler. det bedste er borgmesteren og at der ikke er skåret mere ned på ældreomsorg. Heine Djørup Hansen, Assens: Jeg håber at vores kære politiker tager sig sammen og beholder de små skoler det er i lokal områderne det der gør vores område stærkt. Der er jo mange nord fra Limfjorden der flytter syd på og hvorfor mon det, jow jow for 5 - 8 år siden lukkede de mange små skoler deroppe nord på, og det eneste gode ved det er ejendomsskatten er blevet meget billiger i de byer hvor skolerne lukkede, hvem sagde spøgelse.? Henny Jensen, Hobro: Ældreplejen er efter min mening blevet forringet Erik Nielsen, Kielstrup: Herude i de små landsbysamfund føler vi at der er blevet større afstand til de beslutningstagende embeds m/k. Elisabeth Lübeck, Helberskov: På børne- og skoleområdet, bliver tingene gennemført uden, at man lytter til de mennesker, der er i daglig berøring med skoler mm. Man laver høringer og undersøgelser, men slutresultatet ligner til forveksling det oprindelige oplæg.(eks: 7. ende klasse problematikken, skoledagens længde, konsekvenser for personalet i SFO og skole) Karl Christensen, Hadsund: Der er tilsyneladende intet i harmoniseringen, der er fordelagtigt for den østlige del af kommunen. Måske skyldes også, at borgere i den vestlige del føler sig som ¿storebror¿ i forhold til de andre tidligere kommuner? Marlene Høst Christiansen, Hobro: Der bliver for langt til de enkelte enheder hvis man skal mødes til samtale - det er svært at komme i kontakt med dem i telefonen - skolereformen som skulle være ens - heldagsskolen til kl. 14.00. giver meget trætte børn - børn som efter kl. 12.00 er ukoncentrerede - lærer som ikke kan få ro. En SFO som er blevet alt for dyr - ligeså dyr som børnehaven - og kun for 2 timer. Mange ting som vi før har haft glæde af i Hobro Kommune - kan nu ikke længere lade sig gøre - der er for mange huller som skal lukkes andre steder? Vi bliver år bagefter, mangler hal kapacitet og meget andet. reformen har kostet for mange penge og ressourcer. Anja van den Brink, Hvilsom: Jeg vil gerne have 7. klasse tilbage til Hvilsom skole, eller bedre bustider fra Rosendalskole til Hvilsom OG... BEHOLDER SKOLE I HVILSOM DE NÆSTE 24 ÅR!!!!!!!! Karl Aage Jensen, Hobro: Jeg mangler skilte i gågaden som kan vise vej til vores turistkontor som er gemt godt af vejen nede på biblioteket Samt skilte som viser vej til offentlige toiletter der er jo 2 toiletter placeret på byens 2 største parkeringspladser det kan turister jo ikke se når de går tur i gågaden. det kan da ikke være rigtig at man skal betale for at gå på toilet? De svarede ved ikke: Ove Dalum, Onsild: Jeg er tilfreds med geografien i den nye Mariagerfjord Kommune. Jeg syntes områdemæssigt er det en god kommune, og jeg føler et fællesskab mellem de nye kommuneborgere. Jeg er ikke særlig godt tilfreds med administrationen og politikkerne i den nye kommune. Administrationen har haltet, men jeg tror på at det bliver bedre. Vi oplever stadig politiske kampe mellem byerne/de gamle kommuneområder. Det syntes jeg man byrde lægge bag sig. Generelt syntes jeg politikkerne råder uden at lytte til borgerne - eller lytter med døve ører. Lisbeth Sørensen, Døstrup: jeg har svaret ved ikke da jeg er ansat - jeg tror måske jeg har et andet syn på storkommunen end ¿almindelige borgere¿ Jens-Arne Østergaard, Hobro: 1 år? Kan nogen bedømme noget ud fra så kort en tid? Den nye kommune har vel knap fået strømperne på... - Der går dog stadig for lang tid fra ord til handling, bl.a. projekt cykelstier, der bliver snakket og snakket - men hold op hvor går der lang tid, før der sker noget. - De splinternye cykelstier på Løgstørvej bliver dog jævnligt gravet op på kryds og tværs, hvilket ikke øger trafiksikkerheden i de mørke måneder - så her sker der noget - hele tiden... Else B. Olesen, Mariager: Det er svært at sige efter kun 1 år. Der er foreløbig kommet mange gode tiltag fra bl.a. kulturen, modsat har vi fået pokkers langt til mange af forvaltningerne, og det gør livet besværligt for alle der ikke er mobile - eller har god tid. Anne-marie Kreutzer, Hobro: Der er både godt og skidt ved at alting bliver stort, det værste er at ingen ved hvem der gør hvad og det er ikke rart at blive sendt fra den ene til den anden. Når der er gået 1-2 år tror jeg at det bliver bedre for os alle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...