Naturvidenskab

Godt på vej mod at opfylde garantier

En dansk normalsommer har en række klassiske elementer – megen snak om vejret, doping i Tour de France og historier om ventetider i sygehusvæsenet.

Peter Therkildsen

Peter Therkildsen

Denne sommer har ikke været en undtagelse. I år har temaet på sundhedsområdet været ventetider på kræftbehandling. Fokus har siden starten af 2007 flyttet sig fra ventetiderne på strålebehandling til de interne ventetider i sygehusvæsenet på kræftbehandlingen. Som formand for Region Nordjyllands forum for specialiseret behandling er det godt at vide, at vi gør det godt her, men samtidig skal vi have øje for at gøre det bedre i morgen. Det kræver ressourcer, ikke mindst uddannede læger, radiografer, sygeplejersker mm. Det er vi i gang med, og vi gør fortsat tiltag for at udbygge de muligheder. Men lad det være slået fast straks. Det, der virkelig vil flytte noget, når det gælder kræftdødeligheden i Danmark, er forebyggelse. Ikke mindst skal vores livsstil lægges om: Mindre røg og alkohol, mere motion og sundere kost flytter langt mere end strålebehandling til tiden. Det næstvigtigste er at sikre, at vi som borgere holder øje med vores eget helbred og søger lægehjælp i samme øjeblik, vi opdager mistænkelige forandringer. Først herefter kommer opgaven med at sikre hurtig og velfungerende udredning og behandling i sundhedsvæsenet. I vinterens debat om ventetider på strålebehandling lå vi i Region Nordjylland ganske pænt, men omtalen af de korte ventetider i Aalborg betød, at en række patienter fra andre dele af landet valgte Aalborg som behandlingssted med den konsekvens, at ventetiderne herefter voksede. Det er en naturlig udvikling, og i et lille land som Danmark med en god infrastruktur er det nok også fornuftigt at se behandlingsressourcerne under ét. Problemet er bare, at den samlede strålekapacitet i Danmark er for lille, og det frie sygehusvalg medfører så, at nordjyder må behandles i udlandet, selvom strålekapaciteten i Aalborg faktisk dækker regionens behov, fordi patienter fra andre landsdele vælger at blive behandlet her. Indtil vi her i landet får skabt den nødvendige strålekapacitet, prøver man fra fagligt hold at sikre, at det er de patienter, som er mest mobile og mindst syge, som får tilbuddet om strålebehandling i udlandet. Her i regionen arbejder vi med en udbygning af strålekapaciteten, som vil sikre, at vi fortsat kan klare nordjydernes behov for strålebehandling, og når resten af landet er på plads, vil alle nordjyder kunne blive behandlet i Danmark. Det er centralt for borgeren, når mistanken om en kræftsygdom opstår, at der ikke spildes unødig tid, men at der iværksættes en hurtig udredning, behandling og efterbehandling. Derfor er interne ventetider naturligvis kritiske og uacceptable i det omfang, de kan undgås. Hvis man ved, at en patient skal igennem forskellige undersøgelser for at få be- eller afkræftet cancerdiagnosen, kan man naturligvis lige så godt reservere tid til disse undersøgelser på en gang i stedet for først at reservere den 2. undersøgelse, når den 1. er afsluttet. Denne måde at arbejde og tænke på har man arbejdet konsekvent og målrettet med i Vejle, og resultaterne herfra har været så gode, at man på Aalborg Sygehus har igangsat et tilsvarende projekt. Foreløbig har man ændret procedurer for mave-tarmkræft-, brystkræft- og prostatakræftpatienter, og man er i færd med at omlægge procedurerne for bl.a. blærekræft- og hovedhalskræftpatienter. Omlægningerne ledsages af en tæt opfølgning og registrering, der sikrer, at man løbende kan justere, hvis der opstår uhensigtsmæssige flaskehalse i forløbene. Derfor har det også været godt at kunne konstatere, at vi nu har nogle af landets korteste ventetider på de scanninger, der er et af de vigtigste elementer, når man skal afgøre, om en patient har kræft eller ej. Arbejdet med at øge kapaciteten og mindske interne ventetider er således godt i gang. Selvom der formentlig vil gå et par år, inden strålebehandlingskapaciteten er så stor, at vi kan undgå at sende patienter til udlandet, synes jeg, vi er godt på vej til at opfylde behandlingsgarantierne. [ Peter Therkildsen er regionsrådsmedlem for Venstre, peter.therkildsen@rn.dk