Lokalpolitik

Godt på vej

Vi går og tror en hel masse. Men hvorfor basere vores verden på tro, når vi har konkret viden? Måske det hænger sammen med, at denne viden er ganske fragmenteret - den kommer fra mange kilder og kan være svær at gennemskue.

Det er baggrunden for, at Erhverv Norddanmark har udarbejdet rapporten "De Nordjyske Byggesten". Den viser tydeligt - baseret på flere end 40 centrale målepunkter - at vores region på en række områder står langt bedre end vi går og tror. Det gode budskab i "De Nordjyske Byggesten" er, at vi har den højeste produktivitet af alle regioner. At vi er på niveau, når det gælder arbejdsløshedsprocenten. At vi er på niveau med hensyn til husstandsindkomsten. At vi er over niveau, når man ser på offentlig service. Alt i alt er Nordjylland rigtig godt på vej. Problemet er i vid udstrækning, at vi ikke selv kan se det. Og kan vi ikke det - ja, så kan vi heller ikke sætte kræfterne ind, hvor der er behov for dem. Det er vigtigt, at vi i får en anden selvforståelse her i regionen. Det handler ikke om pral eller overmod, men faktum er at vi faktisk ikke gør det så ringe endda. Men vi skal altså overbevise os selv om det først hvis vi vil have andre til at tro på det. Jeg har tidligere nævnt det stærkt problematiske i, at man vil beskære antallet af statslige arbejdspladser i regionen. Senest har vi hørt om sammenlægning af statsadvokaturerne, hvilket vil koste mindst 25 arbejdspladser i det nordjyske. Og det skulle undre mig meget om det ikke er første salamisnit mod det, der senere bliver til en lukning af Landsrettens afdeling i Aalborg. Man kunne håbe, at en ny regering ville se anderledes på dette emne end forgængeren, men det synes på ingen måde at være tilfældet. Så sent som for en uges tid siden sagde landdistriktsminister Carsten Hansen, at han ikke tror på, at det vil skabe arbejdspladser at flytte store offentlige institutioner til udkantsområder. Beskæmmende, at det kommer fra en minister, der sågar har, hvad man vel kan betegne som "udviklingen i det ikke-københavnske Danmark" som ressort. Sagen er, at det Danmark, der ligger uden for Region Hovedstaden, er den store taber, når det kommer til fordelingen af statslige arbejdspladser. Såvel den tidligere som den nuværende regering har brugt udtryk som "et Danmark i balance", men det er meget vanskeligt at se det afbalancerede. Fra 2006 til 2011 er antallet af statslige job i Region Hovedstaden steget fra 79.748 til 90.258, mens Nordjylland i samme periode kun har oplevet en stigning fra 18.123 til 21.558 arbejdspladser. Hvis der skal skabes et Danmark i større balance, er det tvingende nødvendigt at man ikke fortsætter med at trække gode offentlige arbejdspladser ud af den del af landet, der omgiver hovedstaden. Og det er vel at mærke ikke baseret på noget, som vi i Erhverv Norddanmark går rundt og tror. Det har grund i konkret viden.