EMNER

Godt redskab

Seminarielektor Jørgen Andersen har lige opdaget, at Solhaven gennem snart 20 år har brugt det at ”kalde til kaffe” som et redskab til at imødegå fysisk magtanvendelse. Redskabet er brugt af mange institutioner og opholdssteder.

På Solhaven har det medført, at der er meget få magtanvendelser og stort set ikke vold mod personalet. Det under mig meget, for Solhaven har i flere år været en aktiv medspiller på seminariet, hvor Jørgen Andersen (J.A.) arbejder til dagligt. J.A. har endda selv brugt os i sin undervisning. I de sammenhænge har J.A. aldrig stillet spørgsmål ved vores pædagogik, men udelukkende talt om personalenormeringer. Vi kommer snart til dit seminarium igen. Måske skulle J.A. overveje at høre efter, hvad vi siger, når vi er der. Så vil J.A. opdage, at Solhavens pædagogik er andet end adfærdspædagogik. Jeg har dog ingen intentioner om at overbevise J.A. J.A.s indlæg oser langt væk af politisk profilering. Solhaven er altid åben for en god debat, det er bare ærgerligt, at J.A. ikke kan starte en god debat, uden at skulle mistænkeliggøre andres arbejde. Der er ikke anbragt unge på Solhaven, der har en diagnosticeret psykisk lidelse. Da J.A. i andre sammenhænge godt kender vores telefon nummer, var det måske en idé at undersøge, om oplysningerne var korrekte. Fakta er: De unge, der anbringes på Solhaven er alle unge, som er opgivet af det etablerede behandlingstilbud. Det er ikke ualmindeligt, at vi modtager unge, der tidligere har været anbragt 5 til 10 gange. Disse unge har for det meste været i hænderne på veluddannede pædagoger i de første 14 år af deres liv. Alligevel ender de på Solhaven. Alle disse steder, har i deres overlevering til os konstateret, at disse unge ikke alene kan profitere af samtale og omsorg. Vi må konstatere, at de unge, der kommer til Solhaven gennem mange år, ikke har kunnet profitere af indtil flere behandlingstilbud, hvor de ansatte har været uddannede pædagoger. Det hjælper jo ikke noget, at Solhaven bare udsætter dem for et nyt sæt pædagoger. Man kan ikke opdrage eller undervise unge uden i et eller andet omfang at komme til at genere dem. (På Solhaven vil nogle unge mene, at man generer dem meget.) Solhaven har derfor valgt at ansætte folk med andre kompetencer, end dem man får på et pædagogseminarium. De personer vi ansætter, er netop folk, der forstår at møde de unge i øjenhøjde. De kan lytte, de kan reflektere, de har respekt for de unge og de har en stor grad af empati. Disse færdigheder erhverver man ikke kun på et pædagogseminarium. Hvis vi holder fast i, at alle de unge der anbringes på Solhaven er kasseret af veluddannede pædagoger og J.A"s påstand om, at der kun er tale om opbevaring på Solhaven, så synes jeg faktisk, at det er godt gået, at der i øjeblikket er to af dem i tømrerlære, en i bagerlære, en i lære som butikselev, en i lære som automontør, og en er uddannet elektriker. Desuden er en del i diverse praktikker hos de lokale erhvervsdrivende, og resten går i skole. Gennem tiderne er der uddannet en arkitekt, en anlægsgartner, to kokke, to pædagoger, en eksportchauffør, en mekanikker, en tømrer, en elektriker, en student, en IT operatør og flere har gået på HF og HG samt afsluttes FSA i den almindelige folkeskole. Mange har forladt Solhaven med et meget godt udgangspunkt for et godt liv. Vi har godt nok ikke fået lavet en undersøgelse, som seminarierne kan bruge, men vi kan præsentere resultaterne i levende live. J.A. påstår, at det kun er ”borgerlige” politiske ministre, der har besøgt Solhaven. Fakta er, at det faktisk er flest socialdemokratiske ministre, der har besøgt Solhaven. Derudover er der en del politikere fra SF, der har besøgt os. De har udtrykt respekt for vores resultater og har rost vores menneskesyn og værdigrundlag. Jeg kan anbefale J.A. at blive korrekt opdateret af dem. JA. omtaler ungdomsfængsler i sit indlæg, og det er rystende at konstatere, at en seminarielektor ikke ved, at det sidste ungdomsfængsel i Danmark blev lukket i midten af 70érne Jeg synes ikke, at det er dramatisk og nedværdigende for de unge at møde nogle omsorgsfulde og firkantede voksne på Solhaven. De unge er jo kasseret af uddannede pædagoger, så hvis ikke vi på Solhaven når dem, så er det jo fængslerne og de psykiatriske afdelinger der overtager. Det synes jeg til gengæld er dramatisk og nedværdigende for de unge. Kære Jørgen Andersen, du kan jo bare uddanne nogle pædagoger og oprette nogle institutioner, der kan og vil arbejde med denne type unge. Så er vi jo overflødige! [ Søren Virenfeldt er forstander for Solhaven, Søndergade 15, Farsø. E-mail: solhaven@post4.tele.dk.

Forsiden