Godt samarbejde med ældreråd

Formand for sundheds- og omsorgsudvalget glæder sig over samspillet med de de ældres repræsentanter

Formand for sundheds- og omsorgsudvalget Poul Bergmann (S) fremhævede det gode samarbejde med ældrerådet, da byrådet tog rådets årsberetning til efterretning. Rådet har i årets løb holdt 10 møder med 16 orienteringer/høringer fra sundhed- og omsorgsområdet og 18 orienteringer om offentliggørelse af lokalplaner. Rådet har også været involveret i fire orienteringsmøder om folkepension og to møder med pensionistforeninger.