Godt samfund koster penge

Hjemme fra vist nok min 34. kongres i S er tiden til nogle overvejelser over den politiske situation. Det var en opløftende kongres, der tydeligt markerede vilje til at sætte et andet fokus for Danmark, som mere og mere lider under den forkerte politik som VK, støttet i alle måder af DF har gennemført.

Socialdemokratiske prioriteringer:Sikring af job – også i fremtiden: Alt for mange mister deres arbejde. Krisen får skylden; men en væsentlig del skyldes VOK's ønske om skattelettelser til de højeste indkomster. Vi ønsker at fremme skabelsen og udvikling af nye områder, hvor danske virksomheder kan producere på et stadig mere globalt marked. Det kræver mere viden ind i produkterne og produktionen. Denne viden skal komme ad to veje, dels fra universiteter og andre miljøer forankret i forskning, dels fra den uddannelsesindsats, der skal ske over for dem på arbejdsmarkedet og unge på vej ind.Aktiv erhvervspolitik: Disse opgaver skal løses ved at give virksomhederne gode rammer for at udvikle oven på den forskning, der er til rådighed. Behovet for en aktiv erhvervspolitik har aldrig været større. Desværre har regeringen af ideologiske årsager ønsket at overlade denne vigtige samfundsopgave til markedskræfterne alene. Danmarks status som førende på vindenergi og andre vedvarende energiformer er sat over styr.Aktiv og attraktiv uddannelsespolitik: Vi skal sikre de bedste uddannelser til vore unge. Denne prioritering var der et bredt flertal bag da globaliseringsmidlerne skulle udmøntes 50 pct. af de unge skal have en videregående uddannelse og 95 pct. skal have en uddannelse. Desværre er det gået i den gale retning. Uddannelsesinstitutionernes budgetter gennem taxameterstyring udhules, og de unge oplever flere elever i klasserne, flere lærerfri timer, flere kommuner vælger minimumstimetal eller går derunder. Hvis vi ikke vender denne udvikling, kommer det danske samfund for alvor i nød, når de store årgange forlader arbejdsmarkedet, og de små skal ind. For hver tre, der forlader arbejdsmarkedet, vil kun to gå ind på arbejdsmarkedet.Arbejdsmarkedsuddannelser: Grupper på arbejdsmarkedet skal sikres opdatering af uddannelser, og her er det helt afgørende, at vi bruger styrken i den danske model, at arbejdsmarkedets parter får mulighed for at medvirke til prioritering og tilrettelægning af uddannelserne.Et Danmark i balance: Danmark udvikler sig i utakt. Når der i fuld alvor tales om ”den rådne banan” fra Skagen, ned over Vestjylland til Lolland Falster, er markeringen tydelig af, at der er voldsomt behov for at fremme den regionale udvikling. Vi kan og vil ikke leve med, at alene hovedstaden, Århus og trekantområdet er attraktive for erhverv, udvikling og bosætning. Derfor prioriterer vi et fornyet fokus på regionalpolitikken, det skal være muligt med baggrund i det lokale erhvervsliv, arbejdsmarked, lokalt og regionalt at fremme initiativer, der kan skabe nye arbejdspladser, forretningsområder og udvikling.Velfærd: Hullerne i vores velfærdssystem viser sig tydeligere og tydeligere. 50.000 børn lever i fattigdom, flere børn må fjernes fra deres forældre, handicappedes vilkår forringes gennem besparelser og af-specialisering, mange syge oplever besværlige behandlingsforløb specielt gælder det medicinske patienter og mennesker med kroniske lidelser. Samtidig ser vi et privat sygehussystem spise en stadig større andel af samfundets ressourcer. Denne udvikling ønsker vi at standse ved at flytte midler fra bureaukrati, stopurstyranni og forgyldte privatsygehuse. Vi ønsker at udvikle velfærden ved at kombinere varme hænder med ny teknologi til gavn og glæde for borgere med behov for hjælp fra social- og sundhedssektoren og for erhvervslivet, der kan udvikle sådanne services.Et godt samfund koster penge: Et godt samfund koster penge, og disse skal komme gennem fair beskatning. Vi skal tilbage til den situation, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Det er vi overbeviste om, at borgerne sagtens forstå, ikke mindst fordi det bliver stadig mere åbenbart, at de seneste års illusionsnummer, at man kan få det hele for det halve, viser sig ikke at passe.Et samfund med muligheder: Vi står ved klassiske S-dyder som at sikre muligheder for mennesker. Uanset hvordan vi økonomisk, socialt, fysisk eller kulturelt er stillet, skal vi skabe et samfund, der giver det enkelte menneske muligheder for aktivt at medvirke i samfundslivet. Det er det, vi forstår ved sammenhængskraft.