Hospitaler

Godt skridt i den rigtige retning

Foreningen Røgfrit Miljø www.roegfrit.dk arbejder for at indføre tobaksrøgfrie miljøer i alle offentlige rum, og vi betragter det derfor som et skridt i den rigtige retning, når de nordjyske sygehuse indfører rygeforbud.

Vi håber ikke, at det fortsat skal være sådan, at enhver underordnet på sygehusene kan dispensere for rygeforbudet, som vore medlemmer oplever på Aalborg Sygehus. Problemet er, at tobaksrøg indeholder over 4000 skadelige stoffer og luftarter, deriblandt den ekstremt giftige luftart blåsyre (ja, det er rigtigt nok, se selv Sundhedsstyrelsens hjemmeside www_sst.dk). Blåsyre bruges til eksekvering af dødsstraf i USA og er så giftig, at Hitler ikke kunne anvende den i gaskamrene. Blåsyre er simpelthen så giftig, at det tog for lang tid med udluftning inden ligene kunne hentes ud igen og nye mennesker gennes derind. Derfor er tiden for total udluftning af tobaksrøg i et rum også lang - i størrelsesorden en uge, og derfor dur det ikke at dispensere for rygeforbudet på må og få, som vore medlemmer har oplevet på Aalborg Sygehus. Et sygehus skal efter Røgfrit Miljøs opfattelse være et sted, hvor også astmatikere, og andre der ikke tåler røg kan blive behandlet. Kan rygere ikke undvære deres nikotin, når de er indlagt på sygehus, må sygehuset sørge for, at de får deres behov dækket på anden vis. Den personlige frihed kan aldrig strækkes så langt, at den kommer til at skade andre. En del af Folketingets politikere modtager støtte fra tobaksindustrien, og har derfor travlt med at tale tobaksindustriens sag. Danske politikere burde være ubestikkelige.