Godt tilbud - samlet set

Svar til John Lorenzen debatindlæg (30.9.): "Ens for alle": John, du kommenterer ændringerne inden for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune.

I dit læserbrev lader du komme til udtryk, at du mener, at indførslen af teletaxaer i Frederikshavn by er diskriminerende over for dem, som bor uden for bybussernes dækningsområde og stadig må gøre brug af NT's Flextur til en særlig lav pris. Du forklarer, at du føler at prisforskellen mellem de to produkter er stor, da man i teletaxaerne kan anvende almindelige periodekort og kontantbilletter, og man på en flextur uden for Frederikshavn by skal betale kontant 5 kr. pr. km. Lad mig starte med at svare dig ved at fastslå, at der ikke er noget, vi hellere ville end at levere fast busbetjening overalt til samme lave pris. I mellemtiden er det sådan, at vi - når vi sammen med NT sammensætter kørselstilbuddet - har en række faktorer, som f.eks. økonomi og brugerpotentiale, som vi er nødt til at tage hensyn til. Fokus er i mellemtiden altid på at finde den samlet set bedste løsning, og man kan sige, at vi i henhold til den kollektive trafik behandler kommunens beboelsesområder forskelligt for at kunne behandle dem ens. Helt konkret betyder de nye ændringer, at de, der bor inden for Frederikshavn bygrænse, fremover vil få udvidet betjening i de tidsrum, hvor der ikke kører almindelige busser. Det sker i form af de nye teletaxaer, hvis eneste forskel fra en almindelig bus er, at teletaxaen skal bestilles pr. telefon mindst en time før, hvorefter man vil kunne stige på den ved stoppestedet og rejse på kontantbilletter eller periodekort. Sideløbende hermed har vi set os nødsaget til at hæve prisen for Flextur i Frederikshavn by til 12 kr. pr. km og samtidig hæve prisen udenfor Frederikshavn by til fem kr. pr. km, fordi kommunen ikke har budget til at videreføre den hidtidige ordning. Selvom vi også hæver prisen en smule for borgerne uden for Frederikshavn by, kan de på samme måde som tidligere bestille en NT Flextur til en særlig lav pris og lade sig transportere fra dør til dør. Et tilbud, som jeg ved, at rigtig mange af de der bor i kommunens mindre befolkede områder - hvor det ikke rent økonomisk er muligt at etablere fast busbetjening - opfatter som både billigt og fleksibelt. Hvor borgerne i Frederikshavn by altså i højere grad får fast busbetjening, får borgerne uden for Frederikshavn fortsat mulighed for billige og fleksible Flexture. Det synes jeg helt ærlig er et samlet kørselstilbud, som vi i Frederikshavn stadig kan være stolte af at kunne tilbyde hinanden.