Godt udspil - men ikke godt nok

De danske lytter- og seerorganisationer hilser velkommen, at regeringens medieudspil lægger op til en styrkelse af public service virksomheden, men forslaget er ikke godt nok på en række andre punkter.

Det er således positivt, at der foreslås indført en medielicens, der mere bredt omfatter de forskellige apparattyper, men det er samtidig problematisk, at der af licensmidlerne foreslås benyttet betydelige midler til en Public Service Fond alene til styrkelse af de kommercielle stationer, og hvor regeringen samtidig vil udelukke de lokale ikke - kommercielle tv-stationer for en sådan støtte. Endvidere savnes der i medieudspillet interesse for - og en hensyntagen til de folkelige bevægelsers positive ønsker om en effektiv lytter- og seerindflydelse på public service stationerne. Lytter-seerorganisationernes forslag om centrale dialogfora i DR- og TV 2/Danmark med en bred folkelige sammensætning er ikke med i regeringsforslaget, ligesom forslagene om en sikring af lytter-seerrepræsentation i DR"s og TV 2`s bestyrelser samt i Radio- og tv-nævnet ikke er med i udspillet. Lytter-seerorganisationerne er enige i behovet for en lytter-seerredaktør i DR og en seerredaktør i TV 2 med ansvar overfor stationernes bestyrelser, men der er stadig tale om at ”egne medarbejdere vurderer egen virksomhed”. Der er således fortsat også et behov for en uvildig ankeinstans som Radio- og tv-nævnet, som vi foreslår ændret til et offentligt Public Serviceråd med repræsentanter bl.a. for lytter-seerorganisationer og kunstner - og kulturorganisationer. Der savnes også i regeringsforslaget: * oprettelse af en fælles digital kanal for TV 2-regionerne, * forbedringer i vilkårene for de lokale ikke-kommercielle radio/tv-stationer * en mere rimelig hensyntagen til public service stationerne hvad angår ejerskab og pladsfordeling for det nye digitale tv - net. Slutteligt skal vi opfordre regering og folketing til at anlægge et mere samlet syn på hele mediestrukturen og de støtteordninger, der er knyttet hertil, og lytter- seerorganisationerne deltager gerne i arbejdet i den foreslåede mediekommission, som i løbet af næste medieaftale-periode skal komme med forslag til en mere sammenhængende mediepolitik fremover.