Godt vand i gammel kalk

Undergrunden i Vester Thorup Plantage leverer vand til kommunens østlige del

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Geolog Anette Bonde, Thisted Drikkevand A/S med en frisk vandprøve direkte fra boringen. Foto: Diana Holm

60 meter ned i grunden under Vester Thorup Klitplantage. Så dyb er den nye boring, Thisted Vand har lavet på kildepladsen i Ellidsbøl, som i en årrække har leveret drikkevand til Frøstrup-området, til den øvrige del af kommunens østlige del samt til forbrugere øst for kommunegrænsen i Vust-området. Boringen viser, at der er store mængder af rigtig godt drikkevand i kalkformationerne 20-40 meter under jordoverfladen. Det vand skal fremover bidrage til områdets vandforsyning sammen med vand fra de øvrige boringer i Ellidsbøl, forklarer geolog Anette Bonde, Thisted Drikkevand A/S, der står for Thisted Kommunens vandforsyning. Vandforekomsten er kendt som god, men i modsætning til tidligere, hvor geologerne langt hen ad vejen støttede sig til viden om jordlagenes evner til at rumme og lede drikkevand, er forekomsten i Ellidsbøl yderliggere dokumenteret ved brug af en helt ny målemetode, Magnetic Resonance Sounding, MRS., hvor der måles direkte på vandmolekylerne i boringen og ikke på selve jordlagene. De mere end 65 millioner år gamle kalklag er del af den kalkformation, som nogle kilometer nord for Ellidsbøl rejser sig højt over havet i skikkelse af Bulbjerg. Lagene var engang bund i et stort og varmt havområde rigt på krebsdyr og alger, der hyggede sig i et subtropisk klima. Kalkskeletterne fra disse forhistoriske organismer er nu kalkgrunden under plantagen. Ovenpå kalklagene, som ligger cirka otte meter under skovbunden, ligger lag af gammel fjordbund og fygesand. - Men her er ingen lerlag til at dække over forekomsten. Derfor er det optimalt, at boringerne i Ellidsbøl ligger under skov og langt fra områder, som bruges til landbrug. Det forhindrer nedsivning af uønskede stoffer til drikkevandet, forklarer Anette Bonde. Boringerne ligger på et areal, som tilhører Skov og Naturstyrelsen Thy.