Energiselskaber

Godt vejr til solfanger-indvielse

Solfangeranlægget i Ulsted fik en varm start.
 Foto: Jens Morten

Solfangeranlægget i Ulsted fik en varm start. Foto: Jens Morten

ULSTED: Der var ros over hele linien såvel til bestyrelsesmedlemmer som samarbejdspartnere, konsulenter, håndværkere med videre, da Ulsted Varmeværk i weekenden indviede sit imponerende solfangeranlæg under overværelse af 100 fremmødte forbrugere – tilmed i det helt rigtige solfangervejr. De 400 solfangere ved Teglgårdsvej i Ulsted kan opvarme 473 husstande under Ulsted Varmeværk via solenergi alene i tre sommermåneder. Anlægget, der kun er det andet i Nordjylland, er det næststørste i landet med et areal på 5000 kvm, og det vil opvarme omkring en fjerdedel af årsproduktionen svarende til 250.000 kWh. En akkumuleringstank på 1000 kubikmeter rummer de solopvarmede dråber, inden de ledes til varmeværket til videre foranstaltning. Projektet, der har været næsten fem år undervejs, er blevet til i et samarbejde mellem Planenergi i Skørping, Arcon Solvarme A/S, Ulsted Varmeværk og Danmarks tekniske Universitet med midler fra Energiforskningsprogrammet. Blandt samarbejdspartnerne bør også nævnes Leo Holm fra Marstal Fjernvarme, der har bygget landets hidtil største solfangeranlæg på 18.500 kvm. Tilskuddet fra DTU beløber sig til 2,3 mio., hvoraf 1,5 mio. kommer Ulsted Varmeværk til gode. Til gengæld får DTU adgang til at benytte anlægget i forskningsøjemed. Anlægssummen på 8,5 mio. finansieres via kommunegaranteret lån.