Forsikringsvirksomhed

- Godt vi har TryghedsGruppen

Formand tror, at kandidater, som i dag støtter opløsningen, vil ændre mening, når de får sat sig ind i forholdene.

NORDJYLLAND:Proprietær Anders Rye-Andersen, Støvring, formand for TryghedsGruppens nordjyske regionsråd og blandt bestyrelsens kandidater til repræsentantskabsvalget, har selv været fortaler for at dele formuen i selskabet (dengang Tryg Danmark) ud til forsikringstagerne. I dag er han glad for, at det ikke skete. Og han tror, at kandidater, som i dag støtter opløsningen, ændrer mening, når de får sat sig ind i forholdene. - Det var lidt svært at leve op til vores formål - at støtte op om forsikringsselskabet - da vi i 2000 fusionerede med Unibank og nåede ned på en ejerandel på seks procent. Men da banken ikke kunne få forsikringsselskabet til at køre og ville af med det igen, kunne vi heldigvis købe det tilbage, og i dag er jeg glad, for at vi kan stå selskabet som stor solid hovedaktionær, som samtidig kan yde støtte til løsning af en række vigtige opgaver i samfundet, Opgaver, der ellers er svært at finde penge til, siger han. Han nævner 160 millioner kroner til at sikre børn tryggere skolevej, 150 mio. kr. til et forskningsprojekt, som skal afdække, hvordan man skaber motivation til sundere levevis (del af KRAM-projektet - kost, rygning, alkohol, motion). Anders Rye-Andersen synes ikke retssagen mod TryghedsGruppen er rimelig. - Men jeg kan ikke forestille mig, at vi taber den. Hele konstruktioner er efter vedtægterne og den er godkendt af Finanstilsynet. En opløsning af selskabet og fordeling af formuen er til enhver tid mulig, hvis repræsentantskabet får dét flertal. - Jeg håber aldrig det sker. Og det er svært at finde en retfærdig fordeling af pengene. Formuen er jo skabt gennem flere hundrede år. Hvorfor skal den ud til dem, der tilfældigvis er forsikringstagere netop nu? Med lige store portioner til alle vil der måske nok - som Jørn Astrup Hansen gør gældende - blive en snes tusinde til hver. Men den mest sandsynlige fordeling vil ske i forhold til præmiesum, og det giver kun småpenge til den almindelige forsikringstager, mens store virksomhedskunder tager det hele - og det er ikke retfærdigt, de er jo ikke trofaste kunder.