EMNER

Gødningspriserne lugter

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Roser kræver megen gødning, men hvor meget, og hvilken er eksperterne vildt uenige om.Foto: Grøn Kommunikation

År efter år, er der blevet flere og flere specialgødninger og for mange haveejere skaber det forvirring. Har planterens behov ændret sig, eller hvorfor har man tidligere kunnet nøjes med en almindelig NPK helårsgødning, mens man nu skal have specialgødninger til alt fra lavendel til gulerødder? Det Danske Haveselskabs blad Haven, har i marts nummer sat særlig fokus på roser og rosers gødning. Haveselskabet har spurgt en række producenter, planteskoler og roseneksperter om hvilken gødning der er bedst til roser, og svarene er lige så mange, som antallet af adspurgte. Formanden for Dansk Rosenselskab Knud Jordt anbefaler en NPK gødning med tallene 12-5-14, som gives flere gange om året fra først i marts og frem til juli.( NPK er det man for år tilbage kaldte kunstgødning, i dag uorganisk gødning). Han anbefaler at supplerer med organisk gødning som f.eks. staldgødning og hønsemøg, og har af de færdigfremstillede gode erfaringer med Simontorps og Weibulls gødninger. Knud Petersen der er en af landets kendteste roseneksperter bruger en NPK med tallene 23-3-7 fordi den er billigst, og supplerer selv med gylle. Det er vigtigt at gødningen er klorfattig og helst klorfri. Af organiske gødninger anbefaler han Simontorps eller Champost. Rosenforfatteren og rosenplanteskoleejer Hugo Lykke bruger NPK 14-5-12 eller anden gødning, der ikke har for højt kvælstofindhold, fordi han mener et højt kvælstofindhold er til skade for roserne. Han mener private kan anvende Animix, der er en halvorganisk gødning, det vil sige tilsat en hvis mængde uorganisk gødning, men de organiske eller halvorganiske gødninger skal så suppleres med lidt NPK senere på sæsonen, dog ikke senere end 20. juli, så skal roser ikke gødes længere. Det mest overbevisende bud kommer nok fra tidligere havekonsulent Erik Kiel, der i en menneskealder har beskæftiget sig med gødning og jordanalyser. Til Haven siger han, at planterne er fuldstændig ligeglade med hvad gødningen hedder. Det er ikke planterne, der skal gødes, men jorden. Man skal netop vælge en gødning ud fra det jorden mangler. Hvis jorden er fuld af kalium, så skal man ikke bruge en gødning med en masse kalium uanset hvilken plante der vokser på jorden, fortæller Erik Kiel. Havekonsulenten mener også at mange fejlagtigt tror at organiske gødninger er helt organiske eller nærmest økologisk. Blandt Havens undersøgte gødninger er Animix, Grønne fingre, Naturens og Weibulls gødninger halvorganiske, mens Dangro, Osmo Bio rosengødning, Tyberg Naturgødning og Naturens hønsegødning er fuldt organiske gødninger. Efter Erik Kiels mening er de organisk baserede gødninger bare en gang kompost, der er hældt noget urea på for at hæve kvælstofindholdet og ureaen fordamper i øvrigt, hvis ikke den graves ned i jorden. Bladet Haven konstaterer endeligt at prisforskellene for gødningerne er ret stor, hvis man alene ser på det, der er mest af i gødningen, nemlig kvælstof. Weibull tager 63 kr. for 100 gram kvælstof, mens en almindelig NPK gødning i forholdet til kvælstof kan fås for 3 kr. De store prisforskelle afhænger dog ikke alene af kvælstofindhold, men også af faktorer som mængden af mikronæringsstoffer emballagestørrelse samt indhold af fosfor og kalium. Konklusion må altså være noget i retning af, at den rigtige gødning kun kan findes ved at få jorden analyseret.