Gøgemøg fra politimesteren

Desværre har Preben Nordquist ret, når han 14. april her i avisen konstaterer, at man kun kan græmmes over politimester Poul Nørgaards såkaldte redegørelse.

Politimesterens pamflet er nemlig på den ene side kun en bedrøvelig omgang retorisk gøgemøg, men på den anden side paradoksalt nok også opmuntrende læsning, fordi Poul Nørgaard ikke længere kan komme helskindet uden om, at der har været og fortsat er store problemer på politistationen i Hjørring. Noget gøgemøg er og forbliver den ikke desto mindre, fordi man skal lede særdeles længe og sandsynligvis forgæves efter en mere skøjtende overfladisk redegørelse. Den er simpelthen et fuldstændig forfejlet forsøg på hurtigløb med håndjern om benene, hvor den konstant snublende politimester end ikke vil nedlade sig til udførligt at gøre rede for, hvordan sagens fem hovedpersoner konkret og mentalt forholder sig til det hele. Noget ubrugeligt gøgemøg, fordi redegørelsen er et sammensurium af fortielser eller undladelsessynder, hvilket ironisk nok kun alt for fint falder i hak med politimesterens tidligere fremførte løgn. Noget gøgemøg tillige, fordi justitsminister Lene Espersen åbenbart ikke agter at gøre noget som helst reelt. Man gør blot lige præcis det samme som for fire år siden og mener, at nøjagtig den samme ledelse, der hidtil har trampet nytteløst rundt i sagen, nu pludselig kan klare skærene. Noget værre gøgemøg kort sagt, fordi vi endnu ikke har fået et eneste reelt svar på ret meget og da slet ikke angående rigspolitichef Torsten Hesselbjergs, rejseholdets og statsadvokatens roller. Mangt og meget er med denne i alle henseender tynde redegørelse blevet forsøgt syltet og lige nu håber man tydeligvis bare på, at alle fortrædelighederne vil forsvinde sådan pist af sig selv.