Frederikshavn

Gøglere er færdige med at øve sig

} DET SKER - IKKE: Hvis nogen børn havde sat næsen op efter en god gang gøgl i aften i Spejderborgen i Terndruplund efter at have læst gårsdagens "Det sker" her i avisen, så må vi desværre skuffe dem. Forberedelsen af spejdernes gøglerforestilling har ganske vist strakt sig over nogle dage, men omfatter altså ikke i aften. Vi beklager fejlen, som vi har "arvet" fra Kulturkalenderen i bladet Kulturen. } JUBILÆUMSSANG: På Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum tager Bælum Sangkor på mandag fat på den nye sæson, som er korets halvtredsindstyvende. Bestyrelsen har derfor allerede besluttet, at sæsonen sluttes med en jubilæumskoncert og -fest 21. maj 2005 i Bælum Skovpavillon. Et lille udvalg arbejder sammen med korets dirigent, Hanne Møller, om blandt andet at arrangere en "Britisk aften". Koret deltager allerede 11. september i et stævne i Frederikshavn med temaet "Sang over Ækvator". Stævnet er arrangeret af Danske Folkekor i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor og Danmission. Hanne Møller forventer, at koret kan præsentere noget af programmet ved årets julekoncerter. Bælum Sangkor har 25 sangere, men har også plads til flere, og især tenorer er særdeles velkomne.