Arbejdspladser

Gør arbejdet i EU meget enklere

RODERI:Som supertilhænger af samarbejdet i EU ærgrer det mig at se overambitiøse politikere, der ikke har styr på deres egen ambitioner, fise rundt og tilsyneladende ikke vide, hvad det er, de har med at gøre. EU er blevet en kolos på lerfødder, som det slet ikke skulle have været, og jeg er bange for, at det må vælte en gang før vi kommer på ret kurs igen. Hvad skal vi med dette kæmpe apparat, der hedder EU-Parlamentet. Det har ingen som helst funktion af praktisk betydning. Det bestemmer ingenting og koster en masse penge, som kunne være anvendt meget fornuftigere andre steder. Lad ministerrådene for hver gren af politikken lave arbejdet i stedet, så kan et land stå udenfor på enkeltområder uden de store problemer i det. Danmark ville således ikke være med i fire ministerråd på grund af de fire forbehold. Procedure ville være, at alle forslag udarbejdet i ministerråd skulle forelægges de enkelte landes parlamenter til godkendelse. De der ikke godkender er ikke med! Sådan. Hvad er EU i dag nøgternt set? Hvor står vi i forhold til for 30 år siden? Er man meget hård, er vi ikke kommet ud af stedet. Afgifter er ikke harmoniserede, man har åbnet grænserne uden at være færdige med at lave aftaler om retspolitikken, man har forbudt statsstøtte til produktion men indført EU støtte i stedet? Hvor vil man egentlig hen? Traktaten er en skandale! Der står simpelthen intet af betydning, og den er helt uoverskuelig. Regulering af arbejdsmarkedet er stort set ikke berørt i den. De åbne grænser på arbejdsmarkedet giver nu problemer med arbejdskraften fordi, man ikke har lavet regler for, under hvilke betingelser arbejdskraften kan bevæge sig, på trods af, at man vidste, at der var store forskelle. Caus Hjort Frederiksen udtaler onsdag i tv, at han ikke ser de store problemer, fordi nogle enkelte arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft er i Danmark. Er manden naiv? Enten er disse arbejdere her lovligt, og så er blokaderne af dem ulovlige eller også er det modsatte tilfældet. I begge tilfælde må myndighederne reagere, men de ved ikke, hvad de skal gøre, for de har ikke fået lavet reglerne. De arbejdere fra østlandene, som er her nu, er kun prøveklude, og går de igennem, har vi østtyske tilstande i løbet af det næste år. Jeg forstår godt, at danske arbejdere er nervøse. Til gengæld vil jeg så lige gøre opmærksom på, at danske arbejdere og danske virksomheder i snart mange år har arbejdet i mange af vore nabolande. Det synes vi jo selvfølgelig er helt i orden! Ikke.