Lokalpolitik

Gør den offentlige transport gratis

ROADPRICING: Igennem mange år har der været forsket meget i roadpricing bl.a. på AAU. Aalborg Vest Samråd og "Komiteen mod Vestvejen", påpegede utallige gange under debatten om den 3.Limfjordsforbindelse, at roadpricing kunne begrænse trafikudviklingen. Men uden den helt store lydhørhed. SF på Christiansborg stillede så sidste efterår forslag om, at de store byer får muligheden for at indføre et betalingssystem for bilismen, og i sidste uge var det lige ved at lykkes at få flertal for at indføre systemet, men Venstre slog bak. Imidlertid har det vist sig, at der er stor sympati for ideen, så mon ikke snart det bliver en mulighed. Det går efterhånden op for flere og flere politikere, at vi ødelægger alt for meget miljø i vores by, i vores land og på vores klode, hvis vi ikke snart stopper op, og får begrænset bilismen. I Aalborg er flere byrådspolitikere også varme på ideen, og Preben Pedersen (R) er ligefrem begejstret (Stiftstidende 13. april.) Han vil gerne have etableret et forsøgsprojekt, hvilket jeg finder kunne være særdeles interessant. En anden politiker borgmester Henning G. Jensen er også positivt indstillet overfor betalingssystemet. Men desværre er jeg endnu engang helt uenig med Henning G. i et trafik og miljøspørgsmål. Henning G. mener nemlig, at eventuelle indtægter fra vejene skal bruges som tilskud til den 3.Limfjordsforbindelse. Underforstået så kan vi måske snart komme i gang med at bygge den. Jeg er ked af, at borgmesteren ikke i stedet hælder til en holdning og en økonomisk prioritering, der vil begunstige en retning i trafik- og miljøpolitikken, der styrker den kollektive trafik med busser og nærbane, som bl.a. kan minimere midtby- og omegnstrafikken. SF har i det netop vedtagne kommunalpolitiske program vedtaget, at vi vil arbejde for en gratis offentlig transport. Et ambitiøst projekt men ikke urealistisk, hvis man bl.a. indfører roadpricing, og samtidig beslutter, at en del af indtægterne herfra skal gå til den kollektive trafikudvikling. (forkortet af red.)