Gør Erhvervsrådet fri

ERHVERVSRÅD:Venstre støtter tankerne om at gøre Erhvervsrådet i Ny Hjørring Kommune fri af snærende bånd fra kommunen, samt at organiseringen sættes i gang hurtigst muligt - det haster! Erhvervslivet skal således kunne organisere sig på egne vilkår, når blot dette sker indenfor loven vedr. erhvervsfremme. Vi er i Venstre overbeviste om, at erhvervslivet selv meget præcis ved, hvor skoen trykker, og derfor også har viljen til at løse problemerne på både kort og langt sigt. Erhvervslivet skal derfor hurtigst muligt kunne etablere et erhvervsråd dækkende hele kommunen. For at sikre lokale interesser vil det givetvis være nødvendigt, at der bliver mulighed for at etablere lokale erhvervsforeninger. Den Erhvervsservice der bl.a. kan omhandler innovation, viden opbygning, brug af ny teknologi, virksomheders muligheder for etablering og udvikling, kompetenceudvikling m.v. skal også hurtigst muligt på plads. Hele denne servicedel ser vi i Venstre gerne etableret i en juridisk selvstændig enhed, ledet af erhvervslivet, men gerne med den nødvendige kobling til den kommunale forvaltning. Det vil ligeledes være naturligt der etableres et bindeled mellem Erhvervsråd og Byrådet, hvilket kan ske ved at etablere et såkaldt Erhvervsforum, hvor ledelsen kunne sammensættes af såvel byrådsmedlemmer og medlemmer fra Erhvervsrådet. Herudover forestiller vi os, som nævnt, at erhvervsservice-centeret og den kommunale forvaltning vil kunne spille sammen på mange områder. Det er Venstres opfattelse, at der ved at styrke erhvervslivet på den nævnte måde, vil være et organ der kan udtale sig præcis og målrettet på erhvervslivets vegne, og dermed være med til at sikre en god dialog med de forskellige partnere – herunder såvel de kommunale som regionale. Venstre har fra start sat Erhvervslivet i fokus, og det harmonerer derfor godt med vore tanker, at der etableres et Erhvervsforum hvor igennem erhvervslivet vil kunne få indflydelse på den erhvervspolitik, der skal føres i Ny Hjørring Kommune. Venstre vil derfor ikke have svært ved at støtte op om det primære i oplægget fra Erhvervsrådene i Hjørring – Løkken/vrå og Sindal, og vi håber at Erhvervslivet får mulighed for hurtigst muligt at få en fælles organisering i hele Ny Hjørring Kommune.