EMNER

Gør EU mere handlekraftig

Europapolitikken handler om visioner, men også om almindelige jordnære ting, EU¿s regler er dagligt med til at sikre os rettigheder og information, og EU handler også om overordnede visioner for det fællesskab, som vi har stemt ja til og er medlem af, og nogle opgaver ordnes bedst i et fællesskab.

Det er værd at bemærke, at EU er en frivillig sammenslutning af selvstændige europæiske nationer, der ønsker at samarbejde om en række grænseoverskridende politikker, og samtidig er EU et forpligtende samarbejde, der afspejler, at europæerne ønsker at skabe en fælles fremtid med frihed, fred, velstand, velfærd. Den nye reformtraktat vil opstille nye spilleregler til et samarbejde og øget indflydelse for borgerne. Den indføre et mere handlekraftigt og demokratisk Europa, der kan tage beslutninger og inddrager befolkninger, ved bl.a. at indføre øget borgerindflydelse, bl.a. ved, at en million borgere kan bede Kommissionen om at komme med et nyt initiativ, hvis der foreligger et der ikke finder fodfæste, og nationale parlamenter får bedre mulighed for at sige fra, hvis der er en opfattelse af, at EU blander sig for meget, og Europa-parlamentet bliver ligestillet med Rådet på største delen af lovgivningsarbejdet. EU vil ligeledes få en styrkelse af nærhedsprincippet, og dermed bliver udgangspunktet, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt, og kompetence fordelingen angående det overstatslige, vil fortsat være Stats og Regeringschefernes afgørelse. Stats- og regeringscheferne, de nationale og europæiske parlamentariker er alle folkevalgte og har indflydelse og påvirker udviklingen i EU, og ifølge de demokratiske principper er der begge steder tilhænger, skeptikere, modstandere af de førte politiker, og hver enkelt af disse, der arbejde i og med det europæiske har naturligvis forskellige opfattelser til og om de nationale interesser, samtidigt med, at det politiske arbejde også handler om fællesskabet. Der fremkommer fra tid til anden antydninger af, at EU er noget fjernt, ofte fra skeptikerne og modstanderne, at det er umuligt, at påvirke udviklingen, disse betragtninger kunne gøres til skamme ved at gøre opmærksom på folkevalgtes indflydelse, og Danmark og dets befolkning sætter yderligere fokus på et fuldgyldigt initiativtagende Dansk medlemskab, ved at deltage i den fælles mønt, Euroen, deltage i EU¿s fælles forsvarspolitik og det retlige og indre samarbejde. Dette vil styrke udviklingen og medvirke til, at den danske deltagelse om beslutningerne i EU styrkes yderligere. Vores indflydelse er som bekendt begrænset på nogle områder. Derfor er det er på tide, at vi får renset ud, ja, får ryddet op, vi må have de tre nævnte forbehold afskaffet samt det forældede forbehold angående unionsborgerskab, da EU er i gang med regelforenkling med reformtraktaten der skal gøre EU handlekraftig og borgernær.