Gør fremtiden mulig

SAMARBEJDE:Det Europæiske Samarbejde står foran sin største succes, siden den europæiske integrationsproces begyndte i kølvandet på Anden Verdenskrig – kontinentets genforening i bestræbelserne på at skabe frihed, fred og fremgang. Det nye EU giver nye muligheder for at forbedre borgernes velstand og livskvalitet og den verden, de og deres børn skal leve i. Her kommer den europæiske ungdoms opgave til at spille en vigtig rolle for at sikre Europas videre fremtid, og den udvikling der ligger foran os, at Det Europæiske Samarbejde udnytter sit fulde potentiale og lever op til befolkningernes forventninger. Den fælles målsætning bør være et Europa, der fortsat sætter hvert enkelt medlemsstats kultur og nationale egenart i højsædet, men også værdsætter den europæiske identitet og vilje til at nå de fælles mål. Det skaber et Europa med solidaritet og partnerskab, der giver befolkningen mulighed for i fællesskab, at skabe varig fred, velfærd og velstand i et Europa, hvor befolkningen har tillid til fremtiden, og et Europa med én stemme, der høres verden over. ”Hvad fremtiden angår, er din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”. Citat af Antoine de Saint–Exupéry.