Gør ikke Hjørring til en miniput-by

DEBAT

Hjørring er den største by i Vendsyssel med 25.000 indbyggere. Det vil byen og vores politikere gerne bryste sig af, og det skal de selvfølgelig også. Byen tilbyder i øjeblikket fem store robuste skoler. Vi tvivler derfor på, at potentielle tilflyttere vil være begejstrede, hvis de i fremtiden kun præsenteres for ét skoletilbud i hele Hjørring by for elever på 7., 8. og 9. klassetrin. Lige bortset fra Højene, som bevarer sit enhedsskole-tilbud til elever i dét distrikt. Som nuværende forældre til skolebørn i Hjørring by synes vi mildest talt ikke, det er særligt attraktivt med kun ét offentligt tilbud om 7.-9. klasse i en by af Hjørrings størrelse. En samling af fase 3 på Muldbjergskolen vil ikke bare betyde, at alle elever i Hjørring by (på nær Højene) samles på 7.-9. klassetrin. Den vil også betyde, at de marginaliserede elever samles i en stor flok, og der vil ikke være alternativer i Hjørring by, hvis man ikke trives på Muldbjergskolen. I dag er det sådan, at alle skoler i Hjørring Kommune er kultur- og dannelsesinstitutioner, der varetager opgaver med læring og dannelse af eleverne. Og når det nu hverken er til at få øje på et økonomisk eller et fagligt rationale i en fase 3-skole, kan der vel blive plads til også at skele bare lidt til den menneskelige dimension i vores børns skoleliv!