Iværksættere

Gør iværksættere til rollemodeller

Fremtidens vækst og velfærd afhænger af, om iværksætterne anerkendes som de rollemodeller, de med rette kan siges at være.

Talrige undersøgelser viser, at iværksættere bidrager med en meget stor andel af væksten i den nye økonomi. Nye virksomheder er faktisk den vigtigste enkeltkilde til ny vækst. Ønsker vi således høj vækst, må vi sørge for de mest optimale betingelser for innovative og iværksætterlystne danskere. Det er nødvendigt med et værdiskifte. Vi skal væk med janteloven og frem med en kultur, hvor man klapper hinanden på skuldrene, når det går godt, og rækker hinanden en hånd, hvis det kikser. Sådan er det ikke i dag, hvor den klassiske opfattelse er, at når en iværksætter går konkurs, så var det fordi, han ikke duede, og så bør han lære af oplevelsen og ikke give sig i kast med den slags igen. Men det er netop hvad han skal. At gå konkurs giver en viden og erfaring om dét at drive virksomhed, der gør, at han har langt større sandsynlighed for at lykkes næste gang. I USA opererer man med nærmest den modsatte holdning: Spørger man venturefolk om de vil låne penge til risikofyldte projekter, er det ofte et plus, at man er gået konkurs en eller to gange. Så har man større forudsætning for at lykkes næste gang! Men der kan også gøres meget på lovgivningsområdet. Det er f.eks. paradoksalt, hvis administrative omkostninger og reguleringer er med til at kvæle en virksomhed, der under andre betingelser kunne være blevet en succes. Derfor skal indsatsen for at lette de administrative byrder fortsætte, så det bliver endnu lettere at starte og drive egen virksomhed. Desuden skal reglerne om gældssanering liberaliseres yderligere, så det bliver muligt for iværksættere at genstarte hurtigere efter en konkurs. I dag stavnbindes iværksættere i op til 10 år, før de kan starte virksomhed igen. Det er ikke en lovgivning, der direkte fremmer lysten til at tage den risiko, det er at starte egen virksomhed. Endelig bør den offentlige erhvervsservice udliciteres til professionelle private rådgivere, der ofte har egen erfaring med dét at starte og drive egen virksomhed. Iværksættere vil have rådgivning fra folk, der har prøvet det samme og erfaringerne fra bl.a. England viser, at en udlicitering af netop erhvervsservice kan være en stor fordel for både erhvervsservicecentre og for iværksætterne.