Lokalpolitik

Gør klar til bygnings-præmiering

Forslag skal indsendes til bedømmelseskomité senest den 31. marts

SÆBY:Sæby Kommune gør nu klar præmiering af "gode og smukke bygninger".Den foretages een gang i hver byrådsperide. Der er nedsat en bedømmelseskomité bestående borgmester Folmer Hansen (V), byrådsmedlemmerne Per Hjortnæs Pedersen (S) og Søren Voss Jensen (T) samt kommunens bygningsinspektør, Claus Bo Frederiksen. Bedømmelseskomitéen opfordrer nu borgere og borgerforeninger til at indsende forslag til bedømmelse. Alle med interesse for det fysiske miljø kan i øvrigt indsende forslag. Forslagene skal være indsendt senest torsdag den 31. marts. Der skal være medsendt en kortfattet motivering. Forslagene vil derefter blive vurderet inden den endelige præmiering. Der kan eventuelt samtidig blive tale om at give ikke-præmierede forslag såkaldte påskønnelser. Præmieringen vil finde sted i forbindelse med byrådsmødet tirsdag den21. juni og blive foretage af komitéen formand, borgmester Folmer Hansen. Med præmieringen vil følger en indmuringsplade med Sæby Byvåben indgraveret. I øvrigt kan bedømmelseskomitéens medlemme også selv foreslå bygninger til bedømmelse. Alle former for byggeri og anlæg, der efter forslagsstillernes vurdering bidrager til kommunens forskønnelse, kan forelås. Bedømmelseskomitéen vil principielt kun vurdere bygninger, der er istandsat eller færdigbygget i perioden 1. januar 2001-1. marts 2005.Samtidig er det en forudsætning, at der er givet ibrugtagningstilladelse til de foreslåede byggerier.