Gør klar til frit valg for de ældre

Ældre kan få private virksomheder til stå for pleje og praktisk hjælp fra den 7. april i Sæby Kommune fra den 7. april

SÆBY:Der vil gå endnu et stykke tid, inden loven om ældres ret til selv at bestemme, om de vil have kommunen eller private firmaer til at yde hjemmehjælp og personlig pleje føres ud i praksis. Og det selv om reglerne om frit valg - en konsekvens af den nye ældrepakke-lovgivning - officielt trådte i kraft fra årsskiftet. Men Sæby Kommune er dog godt på vej til at føre lovens bogstav ud i livet. Private virksomheder får fra 7. april mulighed for at kunne levere personlig og praktisk hjælp til ældre, der af kommuen er visiteret til hjælpen. Senere på foråret bliver der også mulighed for for private at levere mad til de ældre, der ønsker det. Stort forarbejde Forvaltningen har udført et omfattende forarbejde i forbindelse med det frie valg af pleje og praktisk hjælp. Det præsenteres for Sæby Byråd på mødet 21. januar til forventet godkendelse. Materialet anbefales således godkendt af økonomiudvalget. At forvaltningen også venter, at byrådet siger ja til forslaget om, hvordan det frie valg skal føres ud i praksis, viser den omstændighed, at kommunen allerede har annonceret om private leverandørers mulighed for at tilbyde personlig og praktisk hjælp til ældre. Det er sket for at kunne holde den fastlagte tidsplan. Dokument på 84 sider Kommunen har udarbejdet et godkendelsesmateriale for private virksomheder. Heraf fremgår det, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser, virksomheder skal opfylde for at blive godkendt til frit valg-ordningen. Det er dette materiale, der ventes endeligt vedtaget på byrådsmødet. Vælger byrådet at foretage ændringer, vil de blive tilsendt de leverandører, der allerede inden byrådsmødet har rekvireret godkendelsesdokumentetmaterialet, der i øvrigt med bilag er hele 84 A4-sider. Det indeholder en nøjagtig beskrivelse af samtlige ydelser på alle områder for pleje og praktisk hjælp. Godkendelsesdokumentet kan hentes på Sæby Kommunes hjemmeside på internettet - eller blive tilsendt på diskette og papir. Viksomheders anmodning om godkendelse til frit valg-ordningen skal være kommunen i hænde senest 6. februar kl. 12. Alle, der påtænker at blive leverandør, opfodres af kommunen til at insende eventuelle spørgsmål om ordningen senest 20. januar, dagen før byrådsmødet. To dage efter byrådsmødet, nemlig 23. januar, vil der i øvrigt blive holdt et informationsmøde på Sæby Rådhus for alle interesserede leverandører. Kommunen skal også godkendes Det omfattende godkendelsesdokument indeholder i øvrigt også en nøje beskrivelse af de krav og vilkår, som private virksomheder skal leve op til for at blive godkendt som leverandør. Man kan blive godkendt til henholdsvis pleje og praktisk hjælp eller til begge dele. Kommunen skal selv leve op til de samme krav og vilkår for pleje og praktisk hjælp som private virksomheder. Det indebærer, at kommunen også skal gennemgå en særlig procedure for at blive godkendt. Beoere i plejeboliger og lignende er i øvrigt ikke omfattet af lovkravet om frit leverandørvalg. Der vil for ældre også blive indført frit valg inden for madservice-området. Denne ordning kræver også et særligt godkendelsesdokument. Det vil Sæby Kommune offentliggøre i løbet af foråret.