Lokalpolitik

Gør klar til varmt ægteskab

Kommunen siger OK til fusion mellem varmeværker

Fusionen betyder, at Hornum Fjernvarme bliver nedlagt, fordi det bliver Aars Fjernvarmeforsyning (billedet), der fortsætter som det ansvarlige selskab. Arkivfoto

Fusionen betyder, at Hornum Fjernvarme bliver nedlagt, fordi det bliver Aars Fjernvarmeforsyning (billedet), der fortsætter som det ansvarlige selskab. Arkivfoto

AARS/HORNUM:- I har vores velsignelse til at indgå ægteskab.... Sådan lyder det nu fra Vesthimmerlands Kommunes plan- og miljøudvalg til de to fjernvarmeværker i Hornum og Aars. Varmeværkerne har længe ønsket at fusionere og i den forbindelse har der været sendt et projektforslag ind til kommunen, som skal komme med den endelige godkendelse for at fusionen kan blive til noget. - Vi synes det er en god idé, så derfor har vi nu sagt ja til fusionen, siger Knud Kristensen (K), der er formand for plan- og miljøudvalget, som sagen hører under. Det er dog byrådet, der skal give det endelige ja. Projektforslaget er udarbejdet med det formål at muliggøre bedre udnyttelse af ressourcerne på affaldsforbrændingsanlægget i Aars ved også at forsyne fjernvarmeforbrugerne i Hornum med varme fra affaldsforbrænding. Gennemførelse af projektet kræver etableringen af en transmissionsledning til forbindelse af de tekniske anlæg i både Hornum og Aars. Transmissionsledningen mellem Hornum og Aars bliver gravet ned udelukkende i offentlig vej eller stiarealer, hvilket betyder, at der ikke skal laves aftaler med private lodsejere. Fusionen betyder, at Hornum Fjernvarme bliver nedlagt, fordi det bliver Aars Fjernvarmeforsyning, der fortsætter som det ansvarlige selskab. Fusionen får også den konsekvens, at der sker en brændselsomlægning for Hornum Fjernvarmes forbrugere fra naturgas til affaldsvarme - dog vil der fortsat blive benyttet naturgas når det er økonomisk fordelagtigt i forhold til det frie el-marked. Samtidig bliver forsyningsområdet for Aars Fjernvarme udvidet til også at dække Hornum. Hvis projektet realiseres efter kommunens ja, så betyder det, at en overskudsvarme, der ellers hidtil er blevet kølet ned i Aars til ingen verdens nytte, kan bruges som affaldsvarme i Hornum. Hornum er i øvrigt i den varmeplan, der gælder, udlagt som fjernvarmeområde - og forbrugerne i byen har såvel tilslutnings- som forblivelsespligt. Det forventes, at arbejdet med at lave en transmissionsledning kan gå i gang meget snart. De beregninger der er lavet viser, at samfundet sparer ca. ni millioner kroner over en 20-årig periode, hvis projektet gennemføres.